Porvoon kaupunki: Porvoon uudet energiatehokkaat päiväkodit elinkaaritoteutuksena

Porvoon kaupunki halusi kerralla hoitaa päivähoitotiloihinsa liittyvät puutteet. Kaupungin kolme uusinta päiväkotia on toteutettu hyödyntämällä elinkaarimallia. Sen myötä on saatu innovatiivisia, uusia ratkaisuja sisältäviä, toimivia, laadukkaita ja ekotehokkaita päiväkoteja ylläpitopalveluineen. Päiväkoteja ei Suomessa ole aikaisemmin toteutettu elinkaarihankkeena.

Porvoo selvittää strategiansa mukaisesti ennen suuria uudis- ja korjausinvestointeja hankkeiden elinkaarikustannukset ja vaihtoehtoiset toteuttamis- ja omistusmallit. Uudet päiväkodit päätettiin toteuttaa elinkaarimallilla. Se on hankintamalli, jossa kilpailuttamalla valittu yksityisen sektorin yhteistyökumppani toteuttaa päiväkodit uudenlaisessa pitkäaikaisessa kumppanuushankkeessa.

Energiatehokkuus oli merkittävässä roolissa koko elinkaarihankkeen ajan. Tarjouspyynnössä määriteltiin kohteiden vuotuisen kokonaisenergiankulutuksen taso ja tarjoajien tuli todentaa tarjouksessa ilmoittamansa energiankulutukset energiatodistuksen avulla. Lämmitysmuodon valinta jätettiin tarjoajan ratkaistavaksi sillä poikkeuksella, että suora sähkölämmitys ei ollut sallittu.

Porvoo sai kaikkiaan kuusi tarjousta, jotka perustuivat pääsääntöisesti maalämpöön sen tuoman ilmaisenergian vuoksi.

Tarjouskilpailun voitti YIT, joka vastaa Ylä-Haikkoon, Omenatarhan ja Jokilaakson päiväkotien suunnittelusta, rakentamisesta, energiaratkaisuista, kiinteistöjen ylläpitopalveluista sekä siivouksesta ja energiankulutuksesta 20 vuoden ajan.

YIT:n mukaan Porvoon kaupungin asettamat energiatehokkuustavoitteet toteutuvat elinkaaripäiväkodeissa rakennusten suunnittelun ja teknisten ratkaisujen avulla. Muun muassa rakenneratkaisujen, lattialämmityksen, maalämmön ja aurinkokeräinten yhdistämisen, valaistuksen LED-tekniikan ja liiketunnistimien sekä läsnäoloon perustuvan ilmanvaihdon ansiosta päiväkodit sijoittuvat lähes passiivienergialuokkaan.

Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2011, joista Ylä-Haikkoon päiväkoti valmistui kesällä 2012. Omenatarhan päiväkoti valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja Jokilaakson päiväkoti elokuussa 2013.

Uusi vaihtoehto tilahankintaan

"Kehitysprojektin myötä saimme uuden vaihtoehdon kaupungin tilahankintaan. Saadut kokemukset kannustavat käyttämään samaa mallia myös tulevissa rakennuskohteissa", toteaa toimitilajohtaja Börje Boström Porvoon kaupungilta.

"Käyttäjien mukanaolo suunnittelun alusta alkaen osoittautui tärkeäksi ja onnistuneeksi ratkaisuksi. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa käyttää – ainakin ensimmäisellä kerralla."

Boströmille jäi hankintaprosessista kaiken kaikkiaan "hyvä fiilis", vaikka kilpailullinen neuvottelumenetelmä on saadun kokemuksen perusteella yllättäen varsin pitkä, raskas ja kallis sekä tilaajalle että urakoitsijoille.

"Haasteista huolimatta saimme prosessin maaliin aikataulussa. Olemme valmiita lähtemään samanlaiseen toteutusmalliin myös jatkossa, jos sopivia kohteita tulee vastaan."

Hankkeessa olivat mukana pääurakoitsijana YIT Rakennus Oyj sekä talotekniikkaurakoitsijana ja ylläpidosta vastaavana YIT Kiinteistötekniikka Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Eduarch Oy.

Lisätietoja

Börje Boström
toimitilajohtaja
Porvoon kaupunki
puh. 040 580 4131
borje.bostrom (at) porvoo.fi

www.porvoo.fi

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana
Kuva: Antti Hahl