Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Kansallinen kasvutietokanta päivittyi seulontatyökaluksi

Lasten kasvun seuranta ja tulosten analyysi ovat jääneet perusterveydenhuollossa vuosikymmenten takaisten menetelmien ja datan tasolle. Uudessa Kasvuseula-konseptissa mm. kasvukäyrät on päivitetty tämän päivän tarpeita vastaaviksi ja myös poikkeamat havaitaan ajoissa.

Ensimmäiset elinvuodet luovat usein pohjaa myös aikuisiän terveydentilalle. Varsinkin lapsuusvuosien kasvussa tapahtuneet poikkeamat voivat konkretisoitua sairauksina tai vaivoina vasta vuosien ja jopa vuosikymmenten kuluttua.

Tämä perinteinen kasvuseuranta ei kuitenkaan toimi perusterveydenhuollossa riittävän tehokkaasti ja analyyttisesti. Esimerkiksi neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon käyttämät kasvukäyrät ovat perua 1950-luvulta eivätkä vastaa tämän päivän elinolosuhteita. Toinen pulma ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaan hoidon väliset rajapinnat ja tiedonkulkuongelmat.

Pulmaan haettiin ratkaisua vuosina 2009−2012 Itä-Suomen yliopistossa toteutetulla Kansallinen kasvutietokanta- ja kasvuseula-hankkeella. Sen lopputulemana syntyi Virtuaalinen kasvukeskus-niminen palvelukeskuskonsepti, jota pilotoitiin Espoon neuvoloissa ja kouluissa hyvin tuloksin.

Pilotin aikana saatiin paljon ainutlaatuista tietoa lasten fyysisestä kehityksestä ja pystyttiin reagoimaan ajoissa mm. ylipainoon. Lisäksi data antoi osviittaa siitä, mihin tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää huomiota.

Arvokasta ennaltaehkäisyä

Projektia vetäneen lastentautien professorin Leo Dunkelin mukaan tavoitteena on, että reaaliaikainen lasten kasvutietokanta ja uudet, yli 70 000 lapsen aineistoon pohjautuvat kasvukäyrät saataisiin mahdollisimman nopeasti valtakunnalliseen käyttöön.

Tätä on suosittanut myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, onhan panostaminen lapsiin selkeä sijoitus kansanterveyteen.

"Lasten kasvussa havaitut poikkeamat voivat olla merkki jostain hoitoa vaativasta häiriöstä. Kasvuseulan ja sen pohjalta tehtyjen analyysien avulla niihin päästään tarttumaan ajoissa. Tehokkuutta tulee myös siitä, tutkimukset voidaan kohdentaa entistä tarkemmin oikeisiin lapsiin", Dunkel selvittää.

Tekes rahoitti hanketta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Dunkelin mukaan sieltä saatu tuki oli hankkeen lopputuloksen kannalta äärimmäisen tärkeää.

"Tämä on ollut pitkäjänteinen ja uraa uurtava hanke, joka on herättänyt paljon kansainvälistä huomiota. Tekesin rahoituksen ansiosta saimme keskittyä siihen kaikkein olennaisimpaan eli laatuun ja lopputulokseen", tällä hetkellä Lontoossa William Harvey -tutkimusinstituutissa työskentelevä Dunkel kiittelee.

Lisätietoja

Leo Dunkel
Lastentautien professori
Lead, Centre for Endocrinology
William Harvey Research Institute, Queen Mary University of London
l.dunkel (at) qmul.ac.uk
Puh. +44 20 78826235

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen
Kuva: Shutterstock