KIMPALE-hanke: Päihde- ja mielenterveyspalvelut saman katon alle

Kokkolan seudulla toteutettu Kimpale-hanke aukoo uusia uria päihde- ja mielenterveyshuoltoon. Hoito ja kuntoutus on niputettu asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja kaikki keskeiset palvelut on saatu saman katon alle uuteen Päihdekeskus Porttiin. Jatkossa vierotus- ja kuntoutusapua tarjotaan myös peliriippuvuudesta kärsiville.

Päihde- ja mielenterveystyö on kunnille ja kuntayhtymille lakisääteistä palvelutuotantoa. Järjestelmä on kuitenkin sirpaleinen ja usein monen toimijan muodostama kokonaisuus. Lopputulemana on, ettei palvelu vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeisiin tai edes lain määrittämiin tavoitteisiin.

Akuutit pulmat saadaan toki useimmiten hoidetuksi, mutta kuntoutus ja jatkohoito eivät välttämättä toimi asiakkaan kannalta riittävän tehokkaasti. Pulma on polttava, sillä entistä useampi työikäinen suomalainen kärsii päihde- ja mielenterveysongelmista. Myös niiden kerrannaisvaikutukset ovat merkittäviä, mikä näkyy selkeästi esimerkiksi lasten huostaanotoissa.

Tieto kulkee ja palvelu pelaa

Kokkolassa asiaan tartuttiin Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen KIMPALE-projektissa (Keskitetyt ja innovatiiviset päihde- ja mielenterveyspalvelut ehjässä palvelukokonaisuudessa asiakkaan eduksi).

Kokkolan kaupungin kehittämissuunnittelija Saara Långin mukaan tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman konkreettinen yhden luukun palvelumalli, jossa asiakas pääsee kokonaisvaltaisen hoidon piiriin heti ensimmäisestä käynnistä lähtien.

"Ja mikä tärkeintä, hänelle tarjotaan kaikki keskeiset hoito- ja kuntoutuspalvelut helposti ja vaivattomasti yhdestä ja samasta osoitteesta. Lisäksi olemme yhdistäneet prosesseja ja tietojärjestelmiä. Näin tieto kulkee saumattomasti kaikkien hoitoketjussa olevien toimijoiden ja palveluntuottajien välillä", Lång selvittää.

Syyskuun alussa Pohjanmaan keskussairaalan ja Kokkolan terveyskeskuksen yhteydessä avattuun Päihdekeskus Porttiin on keskitetty selviämis-, vieroitus-, avohoito- ja laitoskuntoutus sekä asiakkaan tarvitsemat psykiatrian, somatiikan ja sosiaalityön palvelut. Päihdehuollon palvelukumppanina on Ventuskartano ry.

"Toimintamalleja suunniteltiin ja rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakasnäkökulmaa ja asiakaslähtöisyyttä puolestaan avasivat ja konkretisoivat Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat", Lång kertoo.

Tekes toi asiantuntemusta ja uskottavuutta

Kimpale kiinnosti myös Tekesiä, joka nosti sen mukaan Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa-ohjelmaan.

Långin mukaan ohjelmarahoitus oli tervetullutta, mutta huomattavasti tärkeämpää oli sieltä saatu asiantuntija-apu sekä Tekes-brändin tuottama lisäarvo ja uskottavuus. Lisäksi rahoitushakemus pakotti miettimään ja perkaamaan omat suunnitelmat vielä kertaalleen läpi.

"Tästä tuli Tekesin myötä valtakunnallisesti kiinnostava hanke, joka antaa esimerkkiä muillekin", Lång kiittelee.

Hän odottaakin kiinnostuneena, millaisia tuloksia Päihdekeskus Portin toimintamalli tuottaa lähivuosina paitsi asiakkaiden myös kokonaiskustannusten osalta.

"Tässä olisi tietysti oman jatkotutkimuksen paikka", hän pohtii.

Portin toiminta ei tule rajoittumaan pelkästään päihde- ja mielenterveysongelmiin, sillä piakkoin apua tarjotaan muun muassa peliriippuvuudesta kärsiville.

"Tässäkin kohtaa olemme liikkeellä ensimmäisenä Suomessa", Lång lisää.

Lisätietoja

Kehittämissuunnittelija Saara Lång
puh. 044 780 9045
saara.lang (at) kokkola.fi

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland Oy