Ovenia: Kiinteistöpalveluita läpinäkyvästi ja tuottajista riippumattomasti

Kiinteistöjohtamis- ja isännöintipalveluiden tuottaja Ovenia Oy on konseptoinut uuden tavoitekustannusmallinsa Tekesin rahoittamassa hankkeessa. Palvelu helpottaa erityisesti toimitila-asiakkaita kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden hankinnassa.

"Lähdimme kehittämään palvelua, koska alalla ei ollut vastaavaa vielä tarjolla. Toimitilajohtamisen palveluita tuotetaan joko perinteisellä isännöintimallilla, jossa toimitilajohtaja johtaa asiakkaan nimiin tehtyjä sopimuskumppaneita, tai kokonaisratkaisuina, joissa palveluntarjoaja vastaa sekä johtamisesta että palvelun tuotannosta. Meidän tavoitekustannusmalli yhdistää molempien tapojen parhaat puolet siten, että asiakas voi ostaa palvelut keskitetysti ja avoimesti yhdeltä, tuottajista riippumattomalta sopimuskumppanilta", kertoo johtaja Jere Kilpi Ovenia Oy:stä.

Synergiaetuja asukkaille

Ovenia on soveltamassa toimitilajohtamiseen konseptoimaansa palvelua alkuperäistä asiakaskuntaa laajemmalle.

"Kehitämme palveluratkaisua muun muassa laajoihin aluekehityshankkeisiin, joissa asiakkaina ovat asukkaat. Mallin avulla kokonaiselle alueelle voidaan tuottaa keskitetysti kaikki kiinteistöpalvelut sekä luoda lisäarvoa uusina asukaspalveluina. Asukkaat hyötyvät synergiaeduista, kun palvelut ostetaan yhden isännöintitoimiston kautta ja johdetaan keskitetysti. Uusia palveluita ovat esimerkiksi joustavat tilaratkaisut elämän eri vaiheisiin sekä helppo tapa hankkia sisustus- ja remonttipalveluita."

"Ilman Tekesiä Ovenialla ei olisi ollut mahdollista kehittää mallia yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja Aalto-yliopiston kanssa. Kehitystyön osana valmistunut lisensiaattityö on saanut kansainvälisen tunnustuksen."

Kilven mukaan Tekesillä on merkittävä rooli, jotta suomalaista palvelutoimintaa voidaan kehittää tehokkaammaksi ja saada kiinnostavaksi myös kansainvälisesti.

Lisätietoja

Jere Kilpi
Ovenia Oy
puh. 040 451 3976
jere.kilpi (at) ovenia.fi

www.ovenia.fi

Teksti: Teonsana Oy
Kuva: Tekes/Markus Sommers