Oncos Therapeutics: Tekes mahdollisti uuden syöpähoidon potilastutkimukset

Oncos Therapeutics on suomalainen uuden sukupolven syöpähoitoja ja erityisesti onkolyyttisiä viruksia kehittävä yritys. Syöpäsairauksia tutkivan onkologian vankka osaaminen ja monipuolinen yhteistyöverkosto ovat mahdollistaneet täysin uudenlaisen syöpähoitomuodon kehittämisen ja potilastutkimuksen. Yritys perustettiin kaupallistamaan Helsingin yliopiston tutkimusryhmän tuloksia.

"Uskomme tämän hoitomuodon mullistavan alan täysin 10–15 vuoden kuluessa. Toisin kuin tähänastisilla hoidoilla, tällä menetelmällä tähdätään potilaskohtaiseen syöpähoitoon, jossa potilaan immuunijärjestelmä aktivoituu syöpää vastaan, ja jonka tavoitteena on pitkäaikaisvaste. Myös sivuvaikutukset ovat olleet huomattavasti lievempiä kuin tavanomaisilla hoidoilla ja pääasiallisesti rajoittuneet ohimenevään kuumereaktioon. Olemme parhaillaan suunnittelemassa seuraavan vaiheen potilastutkimuksia, jotka on tarkoitus tehdä sekä USA:ssa että Euroopassa", kertoo toimitusjohtaja Frans Wuite.

Wuite pitää Tekesin tukea ensiarvoisen tärkeänä tuotekehityksen ja uusien kumppanien löytymisen kannalta, koska Suomessa ei ole alaan erikoistuneita riskirahoittajia.

"Lifesciences-alat ovat spesifisiä työvoima- ja asiantuntijavaltaisia aloja. Tämän uuden teknologian tuotannonkehitys on erittäin vaativaa. Olenkin ylpeä siitä, että firmamme tuotannonkehitys on maailmanlaajuisesti huipputasoa. Tiivistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi Biovianin, turkulaisen biologisten lääkkeiden tuotantoon erikoistuneen yrityksen kanssa. Suurimmat investointimme ovat tähän asti olleet kliinisen tutkimuksen lisäksi osaava työvoima ja tuotannonkehitys. Tekesin rahoitusta onkin myönnetty ensisijaisesti tuotannon ja menetelmien kehitykseen sekä ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseemme", painottaa Wuite.

Vastaisuudessa suurimmat investoinnit tulevat kuitenkin olemaan yhä laajemmissa kliinisissä tutkimuksissa.

Huhtikuussa 2010 ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö HealthCap teki neljän miljoonan euron sijoituksen Oncos Therapeuticsiin. HealthCap on yksi merkittävimmistä lifesciences-alan sijoittajista Euroopassa. Sillä on aiempaa kokemusta myös syöpähoitojen tutkimusten rahoittamisesta ja lisäksi osakkuuksia useassa yrityksessä.

"Tekesin tuki toimii myös meriittinä, kun haemme kansainvälisiä riskirahoittajia. Yhteistyöllä HealthCapin kanssa saavutamme synergiaetuja, sillä rahoittajalla on alan substanssiosaamista ja sijoituksiensa kautta he tuntevat alan toimintamekanismit perusteellisesti", luonnehtii Wuite.

Wuiten mukaan kotimaisen riskirahoittajan panos on merkittävä, jotta Suomessa voidaan aikaansaada lifesciences-alan kasvua.

"Tekesin rahoitusta olemme saaneet Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset- ja Pharma-ohjelmien kautta yhteensä 5 miljoonaa euroa syövän virushoitomuotojen ja tuotannon kehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi olemme saaneet rahoitusta faasi ykkösen kliiniseen tutkimukseen, jossa testataan turvallisia ja tehokkaita annosmääriä potilailla, summaa Wuite.

Oncos Therapeutics on ollut muun muassa Talouselämän 20 lupaavimman startup-yrityksen listalla (18.1.2013). Näistä kahdestakymmenestä kaikki olivat Tekesin asiakkaita.

Tutkimusyhteistyössä kumppanina on toiminut syöpäsairaala Docrates ja kliinisen tutkimuksen päätutkijana sairaalan johtava ylilääkäri Timo Joensuu.

"Tutkimuksissa selvitetään, miten hyvin siedetty hoitomuoto on ja haetaan sopivaa, tehokasta annostasoa. Hoitovasteita pitää seurata potilastutkimuksissa pitkään ennen kuin saadaan luotettavia tuloksia syövän hoidossa. Kaikessa tuotekehityksessä avaintekijöitä ovat laatu ja potilasturvallisuus."

Kroonisten sairauksien tutkimuksessa menee usein vuosikausia ennen kuin lääke tai hoitomuoto tulee markkinoille.

"Optimistisen arvionkin mukaan saamme tuotteen markkinoille aikaisintaan tämän vuosikymmenen lopulla. Uskon, että syövän hoito voi muuttua sen myötä mullistavasti", hymyilee Wuite.

Faasi kakkosessa testataan tuotteen teho tiettyihin syöpätyyppeihin. Faasi kolmosessa testataan tuotetta jo laajoissa potilastutkimuksissa useilla sadoilla tai tuhansilla potilailla.

Uusi syöpähoito perustuu siihen, että virus lisääntyy syöpäsoluissa tappaen lopulta koko solun. Kuolevasta syöpäsolusta vapautuu lisäksi aineita, jotka aktivoivat potilaan omaa immuunijärjestelmää syöpää vastaan. Tavoitteena on pitkäaikaisimmuniteetti kyseistä syöpää vastaan. Hoitoennusteen oletetaan olevan sitä parempi, mitä aiemmin hoito aloitetaan.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Frans Wuite
Oncos Therapeutics Oy
Puh. +41 79 340 8218

Teksti: SST/ Jenni Elo
Kuva: Oncos Therapeutics