Lasten sijoitukset vähenivät Raisiossa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä putosi Raisiossa kolmanneksella kasvuympäristölähtöisellä ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön mallilla. Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoittaman alkuselvityshankkeen jälkeen syntyi myös seulontatyökalu nuorten terveyden ja hyvinvoinnin verkko-pohjaiseen analysointiin. Kehitystyöstä vastasi Activity Stones Oy. Kun hankkeen byrokratia selätettiin, tulokset ovat olleet hyviä.

Perinteinen työn sisällön kehittäminen muuntui kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi Raisiossa, kun samaan aikaan kehitettiin johtamista kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita. Saatiin enemmän vaikutuksia, sekä toimintatapoja, joita voidaan siirtää myös hallinnonalalta toiselle, kertoo perhepalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Hulkkonen Raisiosta.

"Eetos laajasta hyvinvointityöstä toteutui. Haaste oli myös toiminnallinen, sillä sosiaali- ja terveyspuoli ei voi ratkaista kaikkia asioita yksin. Tarvittiin laaja-alaista näkemystä hyvinvointityön tavoitteista ja siitä, miten asiat käytännössä tehdään."

Hulkkosen mukaan hallinnonalat toimivat tiukasti omilla sektoreillaan myös suhteellisten pienten kuntien sisällä. Hankkeen myötä Raisiossa luotiin mekanismeja, joilla eri hallinnonalat sekä niiden yhteistyökumppanit asettivat yhteiset vuositavoitteet. Niille luotiin myös seuranta- ja ennakointijärjestelmät. Tavoitteet olivat korkealla, mutta toiminnan ydinkohdat ovat säilyneet. Alussa tosin muun muassa terminologia piti muokata yhteiseksi.

"Puhuimme ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä, jota koulunkin pitää toteuttaa. Opetustoimen kielellä kyseessä on ´perusopetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin edistäminen´. Sinänsä on sama, millä nimellä työtä kutsuu, jos tuloksia saadaan", Hulkkonen toteaa.

Hankkeesta syntyi Hyvinvoinnin seula

Koulumaailman tarpeisiin hankkeen yhteydessä kehitettiin tietokonepohjainen nuorten hyvinvoinnin seulontatyökalu. Sen rakensi ulvilalainen Activity Stones Oy, joka on sittemmin jatkanut työkalun kehittämistä oman liiketoimintansa ytimenä.

Työkalu toimii verkossa tiedonkeruun välineenä ja esimerkiksi kouluterveydenhoitaja saa tulokset suoraan omalle koneelleen. Analyysiaineiston perusteella voidaan ottaa yhteys nuoren kotiin, jos hyvinvointimittarit viittaavat vaikkapa masentuneisuuteen tai muihin riskeihin nuoren elämässä.

Lisätietoja

Tulosaluejohtaja Mikko Hulkkonen, Raisio
puh. Raision kaupunki, vaihde: (02) 434 3111
mikko.hulkkonen (at) raisio.fi

Teksti: Recommended Finland