Laitteet tehostavat nanohiukkasten mittaamista

Altistuminen teollisuuden työpaikkailman nanohiukkasille aiheuttaa terveyshaittoja. Tamperelainen Dekati kehitti Nanodevice-projektissa uusia kannettavia mittalaitteita, jotka helpottavat ilman hiukkaspitoisuuden mittaamista.

Arviolta 6 miljoonaa ihmistä altistuu ilman nanohiukkasille vuosittain. Suomessa tämä koskee noin tuhatta henkilöä, mutta USA:ssa kolmea miljoonaa ja nopean talouskasvun maista luotettavia tietoja ei edes saada. Ongelma kasvaa, koska nanomateriaalien käyttö lisääntyy nopeasti.

Nanohiukkasia syntyy pölyävien nanomateriaalien kuten metallioksidien ja hiilipohjaisten materiaalien käsittelyssä. Tyypillisiä aloja ovat kosmetiikka-, elintarvike-, lääke-, auto-, elektroniikka-, paperi-, rakennus- sekä kemian teollisuudessa erityisesti maalien ja pigmenttien valmistus. Lisäksi altistumista tapahtuu puolijohteita ja polymeerejä käyttävässä teollisuudessa.

Kannettavilla mittalaitteilla mittaaminen helpottuu

"Altistumisen ehkäisyyn tarvitaan parempaa työhygienian valvontaa, terveyshaittoja osoittavien raja-arvojen määrittämistä sekä helppokäyttöisiä mittalaitteita", tutkimusprofessori Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta kertoo.

"Euroopan unionin seitsemännen puiteohjelman rahoittamassa Nanodevice-projektissa kehitettiin 14 kannettavaa laitetta, jotka mittaavat työpaikkailman teollisten nanomateriaalien pitoisuuksia kuten hiukkasten määrää tai massa- ja hiukkaskokojakaumaa. Tällaisia kannettavia laitteita ei ole aiemmin ollut markkinoilla", projektin koordinaattorina toiminut Savolainen sanoo.

Laitevalmistaja pääsi uusille markkinoille

Projektissa oli mukana suomalaisen Dekati Oy:n lisäksi viisi muuta Euroopan tärkeintä pienhiukkasmittalaitteiden valmistajaa. Dekati kehitti projektissa uusia laitteita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja tehokkaampia valmistaa. "Laitteisto on huomattavasti aikaisempia yksinkertaisempi ja toteutetaan yhdellä piirilevyllä, joten valmistus voidaan automatisoida", Dekatin tuotekehityksestä vastaava Ville Niemelä kuvaa.

Dekatille yhteistyö toi myös uutta liiketoimintaa. "Pääsimme mukaan tärkeille työterveyden ja työhygienian markkinoille, eikä sitä olisi tapahtunut ilman tätä projektia", Niemelä sanoo.

Dekatin pienhiukkasten mittaamiseen ja näytteiden ottoon tarkoitettujen laitteiden tuotekehitys, valmistus ja johto sijaitsevat Tampereella. Kansainvälinen jälleenmyyjäverkosto tuo 95 prosenttia myynnistä ulkomailta.

"Pienhiukkastutkimuksessa Suomi on maailman ehdotonta huippua, joten näemme alalla paljon kasvumahdollisuuksia".

Lisätietoja

www.dekati.com

www.ttl.fi

Tutkimusprofessori Kai Savolainen
Työterveyslaitos
kai.savolainen (at) ttl.fi
Puh. 030 474 2200

Tuotekehityspäällikkö Ville Niemelä
Dekati Oy
ville.niemela (at) dekati.com
Puh. (03) 357 8100

Teksti: Anna-Mari Vimpari/Recommended Finland

Soile Thalén