Lahden kaupunki: Lahti hakee säästöjä, tehoja ja parempaa palvelua

Lahden kaupunki keskittää Päijät-Hämeen henkilö- ja tavaraliikenteen järjestämisen ja hankinnan seudulliseen logistiikkakeskukseen. Kehityshankkeella yhdistetään hajallaan olevat henkilöresurssit ja haetaan säästöjä yhteiskunnan maksamiin matkoihin, tavarakuljetuksiin ja varastointiin.

"Voimavaroja yhdistämällä ja toimimalla toisella tapaa kuin tähän asti on tarkoitus tehdä suurempaa tuotosta. Jollemme saa kustannuskehitystä kuvaavia käyriä laskuun, niin ainakin hillitsemme niiden nousukulmaa", perustelee kehitysjohtaja Jose Valanta Lahden kaupungilta.

Lahden henkilö- ja tavaraliikenteen uudelleenorganisointiin liittyvän kehityshankkeen ydin on itse palvelutapahtuma. Uusi logistiikkakeskus mahdollistaa sen, että kuljetusvirtojen suunnittelu eli tavaroiden ja ihmisten liikuttelu hoidetaan isona kokonaisuutena – ilman että tarvitsee miettiä, minkä hallintorajan sisälle kuljetus tai matka kuuluu.

Hankkeen tavoitteena on ylittää olemassa olevia organisaatiorajoja usealla tasolla: niin kuntien sisällä eri toimialojen kesken kuin kuntien välillä. Yhdistämällä kuntien kuljetukseen liittyviä tarpeita voidaan kaikki ostettu ja kuntien itse tuottama liikennöinti hyödyntää ja minimoida kuljetusyksiköiden turha liikkuminen.

Suunnittelusta toteutukseen

Lahden kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt logistiikkakeskuksen organisointimallin joulukuun alkupuolella. Tavoitteena on aloittaa hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminta vaiheittain vuoden 2013 alusta.

Toteutussuunnitelmassa on kuvattu hankinta- ja logistiikkakeskuksen toimintamalli, organisointi, resursointi sekä muutosprosessi hankinta- ja logistiikkakeskuksen perustamiseksi. Suunnitelma sisältää myös nykytila-analyysin Päijät-Hämeen kuntien henkilökuljetuksista, tavarakuljetuksista ja varastoinnista, tavaroiden hankinnasta ja tunnistetuista kehittämiskohteista.

"Olemme siis nyt 'nyrkit savessa' eli organisaatiota rakennetaan parhaillaan. Suunnitelmistamme syntyy aito käytäntö ja toimiva yksikkö eli hanke ei jää selvityksen tasolle", korostaa Valanta.

Kaupungit ja kunnat eivät tänä päivänä enää juuri itse kuljettele eli valtaosa kuljetuspalveluista hankitaan yksityisiltä yrityksiltä.

"Seuraavassa vaiheessa tavoitteenamme on innovatiivisten kuljetussopimusten tekeminen, jotka perustuvat niin kannustimiin kuin sanktioihin. Vastaavanlaisia sopimuksia on käytössä jo esimerkiksi katujen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä", Valanta sanoo.

Valanta arvelee, että juuri Tekesin mukanaolo hankkeessa pakotti heidät ajattelemaan henkilö- ja tavaraliikennettään uudella tavalla.

"Tekesin Innovatiiviset julkiset hankinnat pisti meidät myönteisellä tavalla ahtaalle eli vaihtoehdoksi ei jäänyt kuljetusten perinteinen järjestämistapa. Tekesin puolelta myös kannustavat sopimusjärjestelmät haluttiin hankkeeseen mukaan."

"Tekesin esiin tuoma ajattelumaailma alkaa vahvemmin näkyä hankkeessamme nyt kun olemme siirtymässä organisoinnista itse sisältöön", Valanta kiteyttää.

Hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet Lahden kaupungin sivistystoimialan, teknisen- ja ympäristötoimialan, sosiaali- ja terveystoimen sekä konsernipalveluiden edustajat. Asiantuntijana on toiminut Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Jose Valanta
kehitysjohtaja
Lahden kaupunki
puh. 050 523 1116
jose.valanta (at) lahti.fi

www.lahti.fi

Kuva: Tekes/Anton Kalland