Infres-projekti: Hybriditeknologia hakehakkureissa vähentää polttoaineen kulutusta

INFRES-projektissa tehostetaan metsäenergian eli puun korjuuta EU:n alueella. Joensuulainen Kesla kehittää projektissa hakkureiden hybriditeknologiaa.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) koordinoi EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavaa INFRES-projektia, jossa kehitetään teknologia-, kuljetus- ja ICT-ratkaisuja tehostamaan puunhankintaketjun toimintaa Euroopassa. "Haluamme nopeuttaa sekä uusiutuvan energian käytön kasvua että parempien tuotteiden markkinoille saamista", määrittää tutkija Johanna Routa Metlasta.

Projektiin osallistuvat lisäksi muun muassa Euroopan Metsäinstituutti ja VTT sekä suomalaisyrityksinä Kesla Oyj, Ecomond Oy ja Antti Ranta Oy. Hankkeessa on mukana yhteensä 23 tutkimuslaitosta ja pk-yritystä eri puolilta Eurooppaa.

Tehoa kuljetuksiin ja korjuukalustoon

"Puun kuljetuskustannuksia karsitaan reittisuunnitteluohjelmilla, jotka optimoivat hankintaketjua, sekä tilavammilla, jopa 90 tonnin hakerekoilla. Polttoaineen kulutusta puun haketuksessa leikataan esimerkiksi hakkurien hybriditeknologialla", Johanna Routa kertoo.

Uusia ratkaisuja testataan oikeissa toimintaympäristöissä eri puolilla Eurooppaa – esimerkiksi italialaisia kannonnostolaitteita Suomessa ja suomalaisia hakkuupäitä Espanjassa. "Kestävän kehityksen varmistamiseksi vertaamme kehitettyjen teknologioiden ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä ja etuja aikaisempiin ratkaisuihin".

Tuotekehitystä ja uutta markkinaosaamista

Kesla kehittää INFRES-projektissa hybridihakkuria, jota käytetään kahden eri voimanlähteen yhdistelmällä. Näin saavutetaan perinteistä moottorikäyttöä merkittävästi parempi polttoainetaloudellisuus.

"Odotamme vähintään 20 prosentin polttoainesäästöä hakettamisessa. Lisäksi hakkurin pyörimisnopeuden säädettävyys paranee, mikä parantaa hakkeen laatua", sanoo Keslan toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Tuotekehitysyhteistyö EU:n alueelta tulevien toimijoiden kanssa tuo myös muita hyötyjä. "Pääsemme hyödyntämään hankekumppanien osaamista metsäteknologia-alalla sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti. Samalla Keslan tietämys EU:n bioenergiamarkkinoista kasvaa", Jari Nevalainen arvioi.

Laajapohjainen projekti nopeuttaa Keslan tuotekehitystä. "INFRES mahdollistaa uusien, tulevaisuuden teknologioiden kehittämisen Keslan tuotteisiin. Samalla se tuo meille hyvää näkyvyyttä EU-markkinoilla edistyksellisten bioenergiaratkaisujen kehittäjänä".

Lisätietoja

www.kesla.fi

www.metla.fi

Tutkija Johanna Routa
Metsäntutkimuslaitos
johanna.routa (at) metla.fi
puh. 040 801 5045

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen
Kesla Oy
jari.nevalainen (at) kesla.com
puh. 040 8307 750

Teksti: Anna-Mari Vimpari/Recommended Finland

Soile Thalén