Helsingin kaupunki hyödyntää Idealingon malleja

Neljässä Helsingin kaupunginosassa toteutettu Idealinko-hanke testasi, miten alueiden asukkaat voivat yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa keksiä ratkaisuja palvelujen parantamiseksi. Vaikka hanke ei enää sellaisenaan jatku, Idealingon periaatteita on hyödynnetty muun muassa Helsingin sisäisessä idea- ja innovaatiojärjestelmässä, Helinässä. Toimintamallia kehitetään edelleen myös koulujen tarpeita vastaavaksi. Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma rahoitti Idealinko-hanketta.

Projektipäällikkö Minna Torppa kertoo, että Helsingissä toteutetulla Idealinko-hankkeella haettiin käytännön ratkaisujen lisäksi myös neljän hallintokunnan yhteistyötä. Mukana olivat Helsingin terveys-, sosiaali-, liikunta- ja opetusvirastot.

"Törmäsimme rakenteellisiin ongelmiin. Hallintorajat ovat selkeät, eikä toimintamallille tässä muodossa löytynyt jatkumoa. Hallinnollisissa rajapinnoissa oleva uusi toiminta on vaikea sijoittaa hallintoon. Kun se ei kiinnity mihinkään olemassa olevaan rakenteeseen, sille on vaikea löytää sopivaa hallinnollista omistajuutta. Yhteistyöhalusta asia ei ollut kiinni", Torppa kertoo.

Hän uskoo kuitenkin, että asiat helpottuvat jatkossa. Hänen mukaansa yhteistyön tarve on selvä ja sitä myös halutaan kehittää.

Hanke pakottaa pohtimaan

Torppa pitää hankkeita tärkeinä, vaikka rahoitushakemuksen tekeminen voi olla työläs ja pitkä prosessi. Hankkeilla on hänen mukaansa oma lisämerkityksensä, joka vaikutukset eivät välttämättä näy välittömästi.

"Kaupungin hallintokunnissa päivittäinen työ saattaa olla niin intensiivistä, ettei sen aikana ehdi pyrkimyksistä huolimatta luoda uutta. Hankkeet toimivat hyvinä käynnistäjinä uuteen ajatteluun", Torppa arvioi.

Torpan mukaan tämä on tarpeellista, vaikka tuloksena voi olla jopa oivallus siitä, että hallinnonalojen yhteistyö ei toimi riittävästi.

Hänen mukaansa kaikki mukana olleet tahot saivat Idealinko-hankkeesta itselleen jotain. Myös tiedonkeruualustan tehnyt Tieto on jatkanut palvelunsa kehittämistä.

Idealinko-hankkeessa innostettiin mukana olleiden kaupunginosien ihmisiä ideoimaan konkreettisia tapoja parantaa arkipäivän hyvinvointipalveluita, työtapoja tai työympäristöä. Tavoitteena oli etsiä kehitysideoita ja parannuskohteita ja löytää niihin myös ratkaisuja. Hankkeen aikana syntyneistä asukasideoista toteutettiin esimerkiksi Herttoniemen terveysaseman info-TV. Roihuvuoren asukkaita puolestaan tuettiin pyrkimyksissä saada alueelle oma asukastalo.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Torppa
puh. 040 556 2125
minna.torppa(at)forumvirium.fi

Teksti: Recommended Finland