Espotel: Ulkoistetun tuotekehityksen ladunavaaja

Espotel on uranuurtaja alallaan. Espoolaiset alkoivat jo 80-luvulla, ensimmäisenä suomalaisyrityksenä tarjoamaan ulkoistettua tuotekehityspalvelua sulautettuja järjestelmiä valmistaville yrityksille.

"Huomasimme, että alalla kaikki yritykset tekivät kaiken itse. Ennakoimme, että tämä muuttuu niiden alkaessa erikoistumaan ja keskittymään ydinosaamiseensa. Niinpä ryhdyimme luomaan yritystä, joka kykenisi tarjoamaan sulautetun tekniikan tuotekehitystä palveluna", Espotelin perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Pertti Kauppinen kertoo.

Uuden toimintamallin myyminen potentiaalisille asiakkaille oli aluksi vaikeaa. Tuotekehitystä pidettiin alan yrityksissä ehdottomana ydinprosessina, jota ei kerta kaikkiaan voi ostaa ulkopuolelta. Uusi tapa vaati totuttelua.

"Alkuvaiheessa suhtautuminen oli joskus suorastaan pilkallista, mutta pikkuhiljaa saimme ensimmäiset asiakkaamme vakuuttuneeksi. Perustajien pitkä kokemus ja kontaktit alalta auttoivat alkuun, ja sitten työn jälki alkoi puhua puolestaan", Kauppinen kertoo.

Sittemmin toimintamalli on yleistynyt ja Espotel on saanut kilpailijoita. Kilpailukyky on kuitenkin säilynyt muuttuneissa tilanteissa pitkälti sen ansiosta, että koko avainhenkilöstöllä on pitkä kokemus tuotekehityksestä. Asiakkaina ovat yrityksen olemassaolon aikana olleet jotakuinkin kaikki suomalaiset elektroniikkaa valmistavat yritykset. Vuosien saatossa toiminta on kansainvälistynyt. Espotel on mm. avannut toimiston Puolaan.

"Globalisaatio vaikuttaa tähän alaan suuresti. Asiakkaamme leviävät ympäri maapalloa ja me niiden mukana", Kauppinen sanoo.

Tekes on ollut tärkeä kumppani Espotelille. Vuosien varrella Tekes on rahoittanut useita tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatioprojekteja mm. teknologia-alustojen testaukseen ja käyttöliittymien rakentamiseen esim. Ubicom – Sulautettu tietotekniikka -ohjelmassa. Pertti Kauppinen on myös ohjelman johtoryhmän jäsen ja päässyt siinä roolissa kehittämään ja vaikuttamaan alan tutkimustoiminnan rahoitukseen.

Espotel on ollut myös mukana eurooppalaisen EUREKA-verkoston ohjelmistointensiivisiä järjestelmiä ja palveluja kehittävässä ITEA-klusterissa, jonka suomalaisia osallistujia Tekes rahoittaa.

Kauppisen mukaan ala on toisaalta muuttunut suuresti, toisaalta taas ei juuri lainkaan. Internet on merkinnyt paitsi yleistä kansainvälistymistä, myös mahdollisuutta maantieteellisesti hajautettuun ryhmätyöskentelyyn. Toinen merkittävä muutos on työkalujen digitalisoituminen.

Alkuvaiheissa työ tehtiin suurelta osin piirustuspöydällä, nyt kaikki on tietokoneistettu. Myös Linux on muuttanut sulautetun tekniikan kehittämistä, koska sen päälle voi rakentaa joustavasti ja kustannustehokkaasti monenlaisia ratkaisuja.

Tuotekehityksen perusluonne sen sijaan ei ole muuttunut miksikään.

"Tuotekehitys on usein umpihangessa hiihtämistä. Se ei muutu, vaikka työkalut ehkä muuttuvatkin", Kauppinen sanoo.

Kesäkuussa 2013 pääomasijoitusyhtiö Sponsor Capital ja Espotelin johto ilmoittivat ostaneensa yrityksen koko osakekannan. Kaupalla Espotel vahvistaa kasvua, kansainvälistymistä ja kykyään vastata ulkomaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Teksti: Netprofile

Kaj Nordgren