Savonia-ammattikorkeakoulu: Elämäniloa ja asiakaslähtöisyyttä vanhustenhoitoon

Suomi ikääntyy vauhdilla ja vanhustenhuolto on lähivuosina entistä suurempien haasteiden edessä. Kuopiossa muistisairaiden arkeen tuotiin piristystä ja uutta sisältöä palvelumuotoilua hyödyntäneen PALMU-hankkeen avulla. Se osoitti, että hoitajien aito läsnäolo ja laitosrutiineista poikkeava ohjelma oli useimmiten kaikkein parasta mielialalääkettä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä väännetään usein kättä kustannusten, toimintatapojen ja henkilöstöresurssien välillä. Viime vuosikymmeninä se on usein tarkoittanut, että palveluja on kehitetty enemmän organisaation kuin asiakkaan näkökulmasta.

Kuopiossa asiaan lähdettiin hakemaan uutta näkökulmaa palvelumuotoilun avulla ja haasteeseen tarttui Savonia-ammattikorkeakoulu. Sen hallinnoimassa ja vuosina 2010−2012 toteutetussa PALMU-hankkeessa (palvelumuotoilua ikääntyville) etsittiin uusia palvelumalleja vanhusten itsenäisen pärjäämisen tueksi, olivatpa he kotona tai laitoshoidossa.

Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistyöstä vastaavan opetusneuvos Eija Vähälän mukaan lähtökohtana oli muokata toimintatapoja ennen kaikkea vanhusten omien toiveiden, ei niinkään hoitohenkilökunnan mukaisesti. Monessa tapauksessa jo pienetkin poikkeamat perusrutiineista toivat mukanaan tervetullutta piristystä monien varsin yksitoikkoiseen ja jopa kellontarkkaan arkeen.

Läsnäolo on ykkösasia

Erilaisten pelihetkien, taide- ja askartelutuokioiden, kampausnäytösten, yhteisten tilojen sisustussuunnittelun sekä vanhusten omista töistä koostuneiden taidenäyttelyiden saldona oli pirteämpi mieliala ja selvästi parempi omatoimisuus. Samalla monet arkitoimet, joihin aiemmin oli kaivattu hoitajan apua, alkoivat sujua myös omin voimin.

"Suurin vanhuksia passivoiva tekijä on lopulta yksinäisyys. Todella moni kokee itsensä lähimmäisten hylkäämäksi. He kaipaavat ennen kaikkea läsnäoloa ja toisen ihmisen läheisyyttä, mikä oli monille hoitajaopiskelijoille pysäyttävä kokemus. Projektin päättyessä ikäväntunne oli silminnähden molemminpuolinen", Vähälä lisää.

PALMU-projekti sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa-ohjelmasta. Vähälän mukaan Tekesin mukanaolo toi hankkeelle aivan uudenlaista painoarvoa ja uskottavuutta.

"Myös muut toimijat saivat Tekesin mukaantulosta tukea omiin rahoituspäätöksiinsä ja tekemiseensä. Toivoa vain sopii, että tuleva hoitajapolvi jaksaa aikanaan haastaa nykyisiä toimintatapoja. Tämä projekti osoitti, että rahan, henkilöresurssien ja organisaatiokaavioiden sijaan kyse on enemmän asennemuutoksesta ja välittämisestä", Vähälä tiivistää.

Lisätietoja

Eija Vähälä
Toimitusjohtaja
Kuopion Muotoiluakatemia, Kuopio Academy of Design
Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia University of Applied Sciences
eija.vahala (at) designkuopio.fi
puh. (017) 308 111

Kuva: Oma taidenäyttely avajaismaljoineen toi monen päivään piristystä.
Kuvalähde: Savonia-ammattikorkeakoulu

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen