Ekologinen ja ketterä teollisuuspuisto Raumalle

Uusi tuotantohotellikonsepti, jota sovelletaan ensimmäisenä Seaside Industry Park Rauma -teollisuuspuistossa, on kestävän kehityksen mukainen ja joustava uuden sukupolven valmistusympäristö. Raumalla sen lähtökohtana ovat meriteollisuuden verkottuneet toimintatavat. Meriteollisuuden osaamista laajennetaan raskaan pk-teollisuuden valmistukseen ja kokoonpanoon.

"Tekesin Tuotantokonseptit-ohjelmassa kehitetystä CSM (Competitive Sustainable Manufacturing) -tuotantohotelliratkaisusta saatua osaamista hyödynnetään meriteollisuuden toiminnan kehittämiseen sekä uusien, lähinnä raskaan teollisuuden yrityksien houkuttamiseen Raumalle. Alueen valttina ovat muun muassa Rauman sataman tarjoamat erinomaiset liikenneyhteydet", kertoo CSM-hotellikonseptin kehittämisestä vastannut professori Reijo Tuokko Tampereen teknillisestä yliopistosta.

CSM-hotellissa yrityksille on tarjolla erilaisia tukipalveluita, jotka mahdollistavat yritysten keskittymisen omaan ydinosaamiseen. Globaalin kilpailun edellyttämät entistä lyhyemmät läpimenoajat ja tuotannon oikea ajoitus ovat haastavia vaatimuksia pk-yritykselle, jolla ei välttämättä ole tarvittavia resursseja.

Läheisyydestä etua

Laivalaitteita valmistava Steerprop Oy on ollut mukana käynnistämässä Seaside Industry Park Rauma –teollisuuspuistoa yhdessä Rolls-Royce Oy Ab:n ja STX Finland Oy:n kanssa.

"Meillä ei ole omaa osavalmistusta, vaan hankimme osat ulkopuolisilta alihankkijoilta. Toivomme, että mahdollisimman moni verkostoomme kuuluvista yrityksistä sijoittuisi teollisuuspuistoon. Lähellä toimimisesta on logistista hyötyä, kun raskaita ja isoja kappaleita ei tarvitse kuljettaa maanteitse. Koska telakat ovat asiakkaitamme, toimitamme valmiit tuotteet aina meriteitse. Viennin osuus liikevaihdostamme on ollut 100 prosenttia viimeiset viisi vuotta", toteaa Steerpropin toimitusjohtaja Jarmo Savikurki.

"Tekesin Tuotantokonseptit-ohjelma toi CSM-hotellikonseptin kehityshankkeelle näkyvyyttä ja oli ratkaiseva tulosten levittämisessä. Tekesillä on ollut merkittävä rooli Rauman teollisuuspuiston alullepanijana", toteaa Reijo Tuokko.

Lisätietoja

Reijo Tuokko
Tampereen teknillinen yliopisto
puh. 040 849 0270
reijo.tuokko (at) tut.fi

Jarmo Savikurki
Steerprop Oy
puh. 040 549 1372
jarmo.savikurki (at) steerprop.com

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy