eCraft: Ihmisystävällisiä tietojärjestelmiä yrityksille

Useimmissa hiemankaan suuremmissa yrityksissä käytetään toiminnanohjauksen (ERP), asiakkuudenhallinnan (CRM) ja usein myös analytiikan (BI) tietojärjestelmiä. Erityisesti analytiikka on kovassa nousussa: yritykset eivät halua vain katsella toteutuneita lukuja peruutuspeilistä, vaan analysoida mitä bisnekselle kuuluu juuri nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.

Asiassa on kuitenkin yksi ongelma: monet yrityskäyttöön tarkoitetut tietojärjestelmät ovat käyttäjän näkökulmasta vaikeita ja hankalia, joskus suorastaan käyttäjävihamielisiä. Tämän eCraft haluaa korjata.

”Erityisesti bisnesjärjestelmissä käytettävyys on pitkään ollut jotakin, jota mietitään aivan lopuksi, jos silloinkaan. Yksi keskeinen syy järjestelmien huonoon käytettävyyteen lienee se, että suunnittelussa on perinteisesti painotettu ominaisuuslistoja, vaikka pitäisi painottaa käyttöä – mitä järjestelmällä olisi lopulta tarkoitus saada aikaiseksi. Ja kun tarpeeksi kauan toteuttaa niitä, sokeutuu helposti itsekin ja alkaa pitää mukiinmenevinä järjestelmiä, jotka ovat käyttäjän näkökulmasta todella huonoja,” eCraftin ohjelmistoratkaisujen johtaja Ville Hemmilä pohtii.

eCraftin ideana on tarjota asiakkailleen (mm. Altia, Apetit, Tekla, Ifolor, Kopparberg) paitsi ytimenä toimiva järjestelmä, myös sen päälle rakennettuja käyttäjäkokemuksia, jotka käyttävät samaa dataa ja toimintoja. Käyttäjä näkee vain omassa työssään tarvitsemansa työkalut, ei järjestelmän koko monimutkaisuutta. Yritys tekee myös valmiita toimialapaketteja, joissa on otettu huomioon tietyn toimialan – vaikkapa tukkureiden tai projekti- ja huoltoliiketoiminnan – erityistarpeet ja -vaatimukset.

”Yritysjärjestelmien käytettävyyssuunnittelussa ei voida rajoittua pelkkään käyttöliittymään, sillä se on vain pintaa. Pitää ymmärtää itse bisnesprosessit ja yrittää tehdä ne käyttäjille mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi”, Hemmilä sanoo.

eCraft toimittaa Microsoft Dynamics -järjestelmiä, mutta kykenee rakentamaan ratkaisuja myös muiden ERP- ja CRM-järjestelmien päälle. Yhteistyössä Tekesin kanssa tehty tuotekehitysprojekti liittyi juuri tähän: eCraft halusi parantaa tarjontaansa toiminnanohjausjärjestelmään (Lawson/Infor M3), jota käytetään runsaasti mm. Ruotsissa.

Väylä kasvuun

eCraft on mukana pk-yrityksille suunnatussa, Tekesin koordinoimassa Kasvuväylä-palvelussa. Siinä julkiset rahoituspalvelut tarjotaan yritykselle helposti yhden asiakasvastaavan, Kasvuluotsin koordinoimana. Tekesin rahoittamassa projektissa kehitettiin teknologia-alusta, jonka avulla yritys kykenee ottamaan M3:n haltuunsa.

Saman alustan avulla eCraft toteuttaa vastaavia järjestelmiä Microsoft Dynamicsin päälle ja mobiililaitteissa toimivia pienoissovelluksia, joilla voi käyttää yritysjärjestelmiä, kuten resursointia, helposti ja visuaalisesti kosketusnäytöllä.

Kasvuväylään hakeutuminen ja Tekesin rahoittaman tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatioprojektin käynnistäminen liittyivät eCraftin kansainväliseen kasvustrategiaan. Tällä hetkellä yrityksen liikevaihdosta vain toistakymmentä prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta kasvu on voimakkainta siellä.

Lisätietoja

Ville Hemmilä
johtaja, Software Solutions
p. 020 759 8642
ville.hemmila (at) ecraft.com

www.ecraft.com

Teksti: Netprofile

Kaj Nordgren