Docrates: Syöpäsairaala Docrates syntyi potilaan tarpeeseen

2000-luvun alussa Timo Joensuu, Pekka Aalto ja Harri Puurunen perustivat Syöpäsairaala Docrateen tavoitteenaan tarjota potilaalle paras mahdollinen syövän hoito niin, että hoitoon olisi todella aikaa.

"Investointimme pohjustettiin Tekesin rahoittamalla kattavalla liiketoimintasuunnitelmalla. Tänä päivänä olemme Suomessa uniikki toimija palvelukonseptissa, kliinisen hoidon edelläkävijyydessä ja nopeudessa", kuvailee Syöpäsairaala Docrateen toimitusjohtaja Siv Schalin.

Edelläkävijä syöpätutkimuksessa

Tekesin avustuksella Docrateen yhteistyökumppaniksi löytyi suomalainen MAP Medical Technologies, joka käyttää PET-kuvantamisteknologian tuottamiseksi tarvittavaa syklotronia Docrateen tiloissa.

"Syklotroni mahdollistaa lyhytikäisten isotooppien kehittämisen ja hyödyntämisen hoitotyössä. Merkkiainetuotannon läheisyys tuo taloudellisesti ison hyödyn."

Yhteistyö MAP Medical Technologiesin kanssa tuo synergiaetuja myös tutkimus- ja kehitystyöhön.

"Teemme tutkimusyhteistyötä uusien merkkiaineiden kehittämiseksi, jolloin voidaan kehittää entistä täsmällisempiä syöpähoitoja ja tutkia käytössä olevien hoitojen tehoa."

Markkina Venäjällä kasvaa

Vuonna 2012 Docrates on Suomen suurin terveyspalvelujen viejä noin miljoonalla eurolla.

"Ulkomaalaisten potilaiden osuus liikevaihdosta on 20 prosenttia ja se kasvaa jatkuvasti. Suurin markkina-alueemme on Venäjä, jossa potilaat hakevat aktiivisesti terveyspalveluja ulkomailta."

Docrates teetti jo varhain Uudenmaan ELY-keskuksen avustuksella Venäjällä markkinatutkimuksen, joka auttoi kasvattamaan venäläisten potilaiden osuutta asiakaskunnassa.

"Vahvuuksiamme ovat läheinen sijainti, valmis kansainvälinen konsepti, nopeus sekä uniikki osaamis- ja hoitokokonaisuus. Maailmalla on vain kourallinen kaltaisiamme hoitoyksiköitä, joista löytyy syklotronin lisäksi kliininen diagnostiikka, kuvantamislaitteet ja radiolääkevalmistus."

Palveluvienti kasvuun yhteistyöllä

Nykyisellä kapasiteetilla Docrateen asiakasmäärä pystytään tulevaisuudessa 2–3-kertaistamaan. Kansainvälisyys mahdollistaa kasvun ja lääkäreille yhteistyön maailman huippuammattilaisten kanssa.

Schalin uskoo, että terveydenhuoltoala voi olla merkittävä vientiala Suomelle tulevaisuudessa. Finpron, Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukanaolo rahoittajina ja osallistujina ovat tässä kehityksessä tärkeitä.

"Olemme mukana Finpron hankkeessa, jossa luodaan suomalaisten terveyspalvelujen vientikonseptia ja edistetään verkottumista venäläisten partnerien kanssa. TEMin venäläisten hyvinvointimatkailua edistävässä hankkeessa puolestaan selvitetään, voisiko yksi operaattori tuoda potilaita Suomeen terveyspalveluja varten. "

Hiottu palvelukonsepti takaa tyytyväisyyden

Docrates on kehittänyt Tekesin rahoituksella palvelu- ja johtamisjärjestelmää, joka ohjaa syöpäsairaalan toimintaa monella tasolla. Palvelukonseptia ovat hioneet myös ulkomaalaiset asiakkaat.

"Heidän erityistarpeisiinsa vastaa Docrateen kielitaitoinen International Client Manageri, joka auttaa potilasta käytännön asioissa. Vastaanotolla hoitaja toimii tulkkina, ja potilaat voivat yöpyä hotellissa Docrateen tiloissa."

Potilaskeskeisyys näkyy myös dialogisessa hoitosuhteessa. Potilas pystyy vaikuttamaan hoitosuunnitelmaansa ja voi halutessaan osallistua kliinisiin tutkimuksiin.

Docrateen teettämässä tyytyväisyystutkimuksessa 200 potilaasta 96 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä sekä saamaansa hoitoon että palveluihin.

"Olemme todella iloisia siitä, että olemme onnistuneet asiakaslähtöisessä toiminta-ajatuksessamme."

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Siv Schalin
Docrates Syöpäsairaala
Siv.Schalin (at) docrates.com

www.docrates.com

Teksti: Tuovi Kukkola
Kuva: Docrates Syöpäsairaala