CoCo-projektin tuloksilla voittoon EU:n naisverkoston innovaatiokilpailussa

CoCo-tutkimusprojektissa (From Co-production to Co-creation) kehitettiin malleja ja johtamisen työvälineitä, joiden avulla voidaan parantaa yhteisen arvonluonnin ja palvelujen yhteiskehittämisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena syntyi CoCo-työkalupakki, joka koostuu viidestä työkalusta ja työkirjasta. Näiden työvälineiden avulla arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen palveluliiketoiminnan nykytilaa, kehitetään palveluita sekä kommunikoidaan tulokset dynaamisesti yrityksen sidosryhmille.

Esimerkiksi CoCo-työkalupakin viides työkalu CoCo-Kosmos on 300 pelikortin yhteiskehittämisen innovaatiotyökalu, jonka avulla voidaan mm. kuvata yrityksen palveluita sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. Lisäksi CoCo-Kosmoksen avulla voi hahmottaa monimutkaisia tilanteita selkeästi ja nopeasti. Se auttaa rakentamaan paremman kokonaiskuvan tilanteesta.

Kilpailulla tietoisuutta innovaatioiden tarpeesta

Katri Ojasalo ja Krista Keränen edustivat Laurea-ammattikorkeakoulua CoCo-projektin tuloksilla EU:n naisinnovaattoriverkoston kilpailussa Tukholmassa 27.–28.11.2013. Kilpailun tarkoitus on nostaa yleistä tietoisuutta uusien innovaatioiden tarpeesta EU:ssa sekä tehdä innovaatiotoimintaa tekeviä naisia tunnetuiksi. Innovaatio voi olla tuote, konsepti tai palvelu. Kilpailussa palkitut ovat kehittäneet ja tuoneet markkinoille merkittävän innovaation. Palkintoja jaettiin neljässä pääkategoriassa, jotka olivat vuoden naisinnovaattori, kapasiteetin rakentaminen, luovuus ja koulutus. Katri Ojasalo ja Krista Keränen voittivat kategorian Capacity Building. Kilpailu järjestetään kahden vuoden välein, ja tänä vuonna se järjestettiin neljättä kertaa.

CoCo-projekti sai rahoitusta Tekesin Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelmasta.

Lisätietoja

CoCo-työkalupakki

Tekesin Serve-ohjelma

Katri Ojasalo toimii Laurean Leppävaaran yksikössä liiketoiminnan yliopettajana ja vastaa Service Innovation and Design -koulutusohjelmasta. Krista Keränen toimii Laureassa tutkimushankkeiden projektipäällikkönä, mutta viimeistelee tällä hetkellä tohtorinväitöskirjaansa Cambridgen yliopistossa. Katrin ja Kristan lisäksi yksi CoCo-työkalupakin kehittäjistä on Bernhard Dusch Cambridgen yliopistosta. Bernhardin käsialaa on erityisesti työkalupakin visuaalinen suunnittelu.

Kuva: Laurea-ammattikorkeakouluTiina Lifländer