Carbodeon: Lämmönjohtavuuden parantaminen nanotimanteilla pidentää laitteiden elinikää

Nanotimantteihin erikoistunut Carbodeon Oy on kehittänyt uusia muovikomposiitteja, jotka mahdollistavat entistä tehokkaampien piirilevyjen ja muiden sähköisten komponenttien käyttöönoton. Timantit soveltuvat täyteaineiksi, koska niiden lämmönjohtavuus on korkea, mutta sähkönjohtavuus matala.

"Aloimme aktiivisesti kehittää uusia nanotimanttisovelluksia, kun olimme tiedostaneet markkinoiden laajan tarpeen löytää muovikomposiitteja, jotka johtavat lämpöä tehokkaasti. Laaja kysyntä luo merkittävät liiketoimintamahdollisuudet", kertoo teknologiajohtaja Vesa Myllymäki Carbodeon Oy:stä.

Carbodeon on nanotimanttien valmistajien joukossa ainoa, joka kehittää uusien, optimoitujen laatujen ohella myös kyseisten materiaalien sovelluksia.

Mahdollisuus sähköautojen läpimurtoon

Carbodeonin mukaan tiettyjen muovikomposiittien lämmönjohtavuus voi parantua muutamasta kymmenestä prosentista moninkertaiseksi. Uusien seosten ansiosta elektroniikkakomponenteista saadaan tehokkaampia, mutta myös kevyitä ja edullisia.

"Nanotimantteja sisältävät muovikomposiitit nopeuttavat myös sähkö- ja hybridiautojen käyttöönottoa, sillä monien komponenttien korvaaminen muovilla auttaa pienentämään autojen painoa, vaikka tehot kasvaisivatkin. Laitteiden pitempi käyttöikä on autoteollisuudessa ehdoton vaatimus."

Aasian ja erityisesti Japanin elektroniikkateollisuuden lisäksi Carbodeonin asiakaskunta on laajentumassa autoteollisuuden pariin.

"Nanotimanttien osalta liiketoimintanäkymät ovat valtavat ja vuotuisen kokonaistarpeen odotetaan nousevan kymmenkertaiseksi nykyiseen 20 000 kilon globaaliin vuosituotantoon verrattuna."

"Ilman Tekesiä mittavan projektin toteuttaminen olisi ollut mahdotonta, sillä Tekesin rahoitus varmisti myös meidän oman rahoituksen saamisen kansainvälisiltä markkinoilta. Yleensäkin Tekesiä voi pitää yhtenä suomalaisten kasvuyritysten kilpailuvalttina niiden hakiessa kehityshankkeisiinsa rahoitusta kansainvälisiltä sijoittajilta. Toiminnalliset materiaalit -ohjelman tarjoamat yhteisesiintymiset kansainvälisissä tapahtumissa toi meille näkyvyyttä ja verkottumismahdollisuuksia."

Lisätietoja

Teknologiajohtaja Vesa Myllymäki
Carbodeon Oy
Puh. 050 567 8828
vesa.myllymaki (at) carbodeon.com

www.carbodeon.com

Teksti: Teonsana Oy