Beamex: Maailmanluokan integroituja kalibrointiratkaisuja

Vuonna 1975 perustettu pietarsaarelainen Beamex Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi mittalaitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja.

Yritykseen kuuluvat lisäksi sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Iso-Britanniassa ja USA:ssa. Toimistot sijaitsevat myös Intiassa, Kiinassa ja Saudi-Arabiassa. Beamexin tuotteita ja palveluja myydään vuosittain yli 60 maahan ja suoran viennin osuuden liikevaihdosta on 94 prosenttia. Euroopan osuus siitä on n. puolet ja muita vahvoja myyntialueita ovat Aasia, Lähi-itä ja Pohjois-Amerikka. Vuotuinen liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa ja työntekijöitä noin 120.

Kaikki tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Pietarsaaressa nyt ja tulevaisuudessa. Suomesta hoidetaan myös myynnin ja markkinoinnin globaali koordinointi.

"Uskomme, että pystymme kehittämään suomalaisella osaamisella ja työllä tuotteidemme ja palvelujemme lisäarvoa asiakkaille enemmän ja nopeammin kuin, jos siirtäisimme toiminnan halvemman kustannustason maihin", sanoo toimitusjohtaja Raimo Ahola.

Tuotekehityksessä käytetään oman tiimin lisäksi erikoisalojen huippuosaajia Euroopasta ja muualta nimenomaan erityisosaamisen hankkimiseksi. Tavoitteena on, että tuotteisiin liittyvä kriittinen teknologiaosaaminen on viimeistään kehitysvaiheen jälkeen omissa käsissä. Beamex eroaa kilpailijoista erityisesti siinä, että se tarjoaa kokonaisvaltaista, integroitua kalibrointijärjestelmää, joka automatisoi ja tehostaa kalibrointeja.

"Perustamisestaan lähtien Beamex on keskittynyt voimakkaasti ja johdonmukaisesti kalibrointiin ja onkin yksi maailman johtavista kalibrointialan yrityksistä."

Asiakkaina on yli 10 000 yritystä, kuten globaalit jätit Airbus, Heineken, Nestle, UPM Kymmene ja useat lääkealan yritykset.

Tekes on osallistunut merkittävästi Beamexin tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Viimeisin ja Beamexin kannalta merkittävin on 2012 lanseerattu kannettava kalibraattori (MC6), jonka kehitykseen Tekes myönsi lainaa ja avustusta.

"Tekes on rohkaissut Beamexia ottamaan riskiä ja tekemään kunnianhimoisia hankkeita. Tekesin rahoitus on ollut tärkeä kannustaja mittavissa tuotekehityspanostuksissa. Merkittävä panostus tuotekehitykseen (noin 10 prosenttia liikevaihdosta) on ollut yksi tekijä, joka on auttanut meitä kasvattamaan liikevaihtoa ja henkilöstömäärä. Liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut viime vuosina 15–20 prosenttia ja henkilökunnan määrä kasvanut vuosittain 5–10 prosenttia. Yrityksen kannattavuus on ollut hyvällä tasolla jo pitkään. Tulevaisuudessa keskitymme kasvuun, kannattavuuteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen."

Lisätietoja

Raimo Ahola
Toimitusjohtaja
puh. 040 516 3888
raimo.ahola (at) beamex.com

www.beamex.net