Basso Building Systems: Sisustusrakentamisen prosessit hallintaan

Basso Building Systems Oy on kehittänyt menetelmän sisustusrakentamisen prosessin parempaan hallintaan. Tarkoituksena on minimoida rakentamisessa syntyvää hukkaa sekä parantaa sisustusrakentamisen laatua.

"Pientalorakentajat ja rakennuttajat kohtaavat rakennusprojektin aikana niin pieniä kuin suuria vastoinkäymisiä. Virheitä voi syntyä suunnittelussa, materiaalien hallinnassa ja asentamisessa, tavarantoimituksissa tai eri toimijoiden yhteistyön koordinoinnissa", tietää talousjohtaja Artto Ilmanen Basso Building Systemsiltä.

Rakennusprojekteissa on usein mukana pitkä alihankintaketju, jossa käsitys siitä, mitä on sovittu ja millä laadulla, vaihtelee suuresti. Rakennuttajasta saattaa tuntua, että kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta hankkeen sujuvasta etenemisestä.

"Viranomaisvalvonnan rooli rakentamisessa on keskeinen, mutta kääntöpuolena on rakentamiskustannuksien nousu. Rakennusprosessin hallintaan ei ole kiinnitetty huomiota, ja huono laatu ja suoranaiset virheet jäävät usein rakennuttajan vastuulle", Ilmanen tähdentää.

Suomessa kivitalon rakentaminen kestää keskimäärin 1,5–2 vuotta. Vertailukohtana Euroopassa on muutamia palveluntarjoajia, jotka onnistuvat toteuttamaan saman kolmessa kuukaudessa. Aikaero selittyy kokonaisvaltaisella ja järjestelmällisellä toimintatavalla.

Hukka – pientalorakentajan painajainen

Suomessa ei ole aiemmin ollut tarjolla kokonaisvaltaista konseptia sisustusrakentamisen prosessin hallintaan. Rakentamisen prosessi on monimutkainen kokonaisuus, jossa eri työvaiheet etenevät toisiaan seuraten tai rinnakkain. Suunnittelutyön merkitys on prosessissa keskeinen ja tässä vaiheessa esiintyvät epätarkkuudet aiheuttavat ongelmia rakentamisen edetessä.

Huono prosessin hallinta aiheuttaa kustannuksia. Ongelmat määritellään usein hukaksi, joka sisustusrakentamisessa aiheutuu eri työvaiheiden aiheuttamasta kitkasta tai materiaalia koskevasta hukasta. Rakentamishankkeissa syntyvä hukka on suurusluokaltaan kansantaloudellisesti merkittävä.

Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja vastuu

Bassotalon menetelmässä sisustusrakentamisen prosessin aikataulu puretaan osiin. Kaikille vaiheille määritellään keskeiset tehtävät ja aikaikkunat. Tämä auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mitä valintoja ja päätöksiä on missäkin vaiheessa tehtävä. Tietyn aikaikkunan sulkeuduttua vaiheen tehtäviin ja valintoihin ei voida enää palata – ellei asiakas ole valmis aikataulun venymiseen.

"Kuluttaja-asiakkaan materiaalivalintoihin liittyvien päätöksenteon aikaikkunoiden oikea-aikaista hallintaa olemme kehittäneet ottamalla huomioon vaiheiden yhteensopivuuden. Kokemuksemme mukaan sisustusrakentamisen päätösten aikataulutus on käännettävä päälaelleen. Virheet ja hukka vältetään tehokkaimmin tekemällä loppuvaiheen päätökset ensin", Ilmanen sanoo.

Lisätietoja

Artto Ilmanen
Talousjohtaja
Basso Building Systems Oy
puh. 040 565 8877
artto.ilmanen (at) bassotalo.fi

www.bassotalo.fi