Arbonaut Oy: Tutkimustiedosta globaalia bisnestä

Joensuulainen Arbonaut kokoaa, tutkii ja jalostaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi. Arbonaut on erikoistunut metsävarantojen mallintamiseen, mutta viime aikoina se on laajentanut osaamistaan myös vesivaroihin.

Metsäsektorilla tieto voi olla metsien talouskäyttöön liittyvää, suojelua koskevaa tai vaikkapa päästökauppaan liittyvää hiilinielutietoa. Arbonaut myös kehittää työvälineitä asiantuntijaorganisaatioille metsä- ja vesivarojen ennustamiseksi.

Palveluiden käyttäjiä ovat metsäteollisuuden lisäksi Suomen ympäristökeskus ja sen yhteydessä monet vesiensuojeluyhdistykset. Yritys on myös kehittänyt Posivalle työkalut, joilla simuloidaan ydinjätteen käyttäytymistä tuhannen vuoden kuluttua.

Arbonautin palkkalistoilla on kaiken kaikkiaan noin 90 henkeä yli kahdestakymmenestä maasta.

Tekes houkutteli tutkijan yrittäjäksi

Arbonautilla on vahva tutkimuksellinen tausta. Toimitusjohtaja Tuomo Kauranne kuvaa yrityksen alkumetrejä seuraavasti:

”Koko firmaa ei olisi ilman Tekesiä. Tekes houkutteli minut tutkijasta yrittäjäksi 20 vuotta sitten, jotta sain silloisen tutkimusprojektini rahoituksen jatkumaan. Minua oli jo pitkään turhauttanut se, että vaikka kuinka kirjoitin tieteellisiä artikkeleita, tulokset eivät näkyneet käytännössä. Halusin, että tutkimuksella on vaikuttavuutta, mutta en kyllä suoraan sanottuna ollut ajatellut ryhtyväni yrittäjäksi”, Kauranne naurahtaa.

Ilmastonmuutoksen epäilijöille Kauranteella on vastaus valmiina.

”Toimimme niin suurissa mittakaavoissa ja aineiden kiertokulkuun liittyvät teoriat ovat luonteeltaan kaoottisia, joten voimme korkeintaan laskea todennäköisyyksiä. Mutta ilmasto todellakin lämpenee, eli on viisasta varautua. Sodankin todennäköisyys on pieni, mutta silti siihen pitää varautua”, tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toimiva Kauranne vertaa.

Kumppaniverkostoja puiteohjelmahankkeista

Kauranne on ollut mukana noin 30 puiteohjelmahankkeessa 1980-luvulta lähtien. Hän kannustaa tutkijataustaisia yrittäjiä lähtemään rohkeasti mukaan. Kumppanit ovat tärkeä lisäarvo EU-projekteissa.

”EU-hankkeiden raportointikäytännöt ovat suoraviivaisia ja muutokset puiteohjelmien välillä pieniä. Tärkeintä on ylittää aluksi peruskynnys, eli miettiä oma myynti ja markkinointi sekä kirkastaa idea.

Hankkeella pitää olla myös osaava vetäjä ja hakemuksen kirjoittaja. Itse hakemuksen kirjoittaminen on työlästä mutta ei vaikeaa”, Kauranne ohjeistaa.

Arbonaut on löytänyt kumppaneita ja uusia markkinoita EU-hankkeiden kautta.

”Kansainvälisillä markkinoilla täytyy aina toimia kumppaniverkoston kautta. Hankkeissakin olennaista on tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa – Suomessa tärkeimmät kumppanimme ovat Itä-Suomen Yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto”.

Lisätietoja

Tuomo Kauranne
Toimitusjohtaja
Arbonaut Oy
p. 040 530 0622
tuomo.kauranne (at) arbonaut.com

www.arbonaut.com
 

Teksti: Recommended Finland