VTT ja Mestariasunnot: Nollaenergiarakentaminen onnistuu myös Pohjolassa

Suomessa on kokemusta nollaenergiarakentamisesta jo lähes 20 vuoden ajalta. Uusissa hankkeissa etsitään energiatehokkaita ja kustannuksiltaan järkeviä ratkaisuja niin uudisrakentamiseen kuin korjaus- ja täydennysrakentamiseen.

Pietarsaaren nollaenergiakoetalo on toiminut odotetulla tavalla jo vuodesta 1994 lähtien. Taloteknisten parannusten (muun muassa uusi maasähköpumppu) ansiosta talo kuluttaa energiaa entistä vähemmän, ja tällä hetkellä kokonaiskulutus on 75 prosenttia pienempi kuin tavanomaisessa pientalossa.

”Pietarsaari oli onnistunut pilottihanke, sillä hyvien tulosten ansiosta se on herättänyt laajalti kiinnostusta”, iloitsee energiatehokkaan rakentamisen asiantuntija Jyri Nieminen VTT:ltä.

Heinäkuussa 2012 astuvat voimaan EU:n uudisrakentamista koskevat uudet energianormit. EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiatasoon vuoden 2021 alussa.

Perusteet tiedossa

Nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa siirrettäväksi verkostoihin yhtä paljon kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa vuositasolla. Talo vaatii tiiviin ja hyvin lämmöneristetyn ulkovaipan, energiatehokkaat ovet ja ikkunat, tehokkaan koneellisen ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton. Uusiutuvina energialähteinä talossa käytetään esimerkiksi aurinkoenergiaa ja maalämpöä.

”Perusrakentaminen nollaenergiatalossa on yksinkertaista, tietyt elementit ja niiden energiatehokkuus tunnetaan. Nyt haemme varmuutta suunnitteluun, pyrimme tarkastelemaan kokonaisuuksia sekä yhtenäistämään ja kehittämään rakentamisen laatua”, Nieminen tähdentää.

VTT:n kehitystyö tähtää ratkaisuihin, joilla saavutetaan hyvä energiatehokkuus ja sisäolosuhteet – arkkitehtuurista ja toiminnallisuudesta tinkimättä.

”Selvittämme, miten pitkälle energiatehokkuudessa voidaan päästä Suomen ilmastossa kustannustehokkaasti. Asuin- ja palvelutalojen lisäksi tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia rakentaa nollaenergiatason taloja toimistokäyttöön.”

Ei paluuta entiseen

Järvenpään nollaenergiatalohanke, Jampankiven Palvelupiha, sisältää kaksi peruskorjattua taloa sekä uudisrakennuksen. Rakennuttaja on Järvenpään Mestariasunnot Oy, yritys, joka on ollut energiatehokkaan rakentamisen tiellä Suomessa jo pitkään.

”Tontilla olleen vanhan asuinkerrostalon muuttaminen palvelutaloksi olisi tullut kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen”, valaisee hankkeen lähtökohtia toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi.

”VTT:n kanssa selvitimme mahdollisuuksia rakentaa paikalle uudisrakennus, joka vastaisi nollaenergiatason vaatimuksia. Halusimme tutkia nollanenergiatalon vaikutuksia talon hoitokustannuksiin.”

Palvelutalo rakennettiin vuonna 2020 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennuksen lämmitys hoituu kahdella lämpökaivolla, joita hyödynnetään kesällä asuntojen viilennykseen, ja aurinkolämmöllä. Aurinkolämpöä käytetään myös käyttöveden lämmitykseen ja lattialämmitykseen. Kiinteistösähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla ja hissin jarrutusenergialla. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää noin 80 prosenttia lämpöenergiasta uudelleenlämmitykseen.

”Nollaenergiatalon rakentamiskustannukset olivat noin 15 prosenttia kalliimmat kuin tavallisen talon, mutta summa saadaan takaisin noin kymmenessä vuodessa talon edullisten hoitokustannusten ansiosta. Lisäksi hyötyä saadaan siitä, että talon tuottama ylimääräinen sähkö ja lämpö voidaan laskennallisesti vähentää sen omasta sähkönkulutuksesta.”

”Sähkön myyntisopimuksella voimme myydä sähköä verkkoon. Yhtiön sisäisellä siirtohinnoittelulla myymme lämpöä saman pihan toiseen taloon.”

Sekä tutkija että rakennuttaja näkevät, että energiatehokkuus ja elinkaariajattelu ovat olennainen osa rakentamista tästä eteenpäin. Sen lisäksi, että ne osaltaan hillitsevät ilmastonmuutosta ja edesauttavat uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä, niiden ansiosta tuotetaan ihmisille asumismukavuutta – asuntoja, joissa on tasainen lämpö, kunnon ilmanvaihto ja hyvä olla ja elää.

 

Lisätietoja
 
Jyri Nieminen
puh. 020 722 4922
jyri.nieminen(at)vtt.fi

Veikko Simunaniemi
puh. (09) 2798 3455
veikko.simunaniemi(at)mestariasunnot.fi

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy