Vesita: Muotoillulla satamajakelupisteellä maailmalle

Tekesin ja ELY-keskuksen rahoituksen ansiosta Vesita sai veden ja sähkön jakeluun tarkoitetun uudenlaisen satamajakelupisteen kehitykseen suunnitelmallisuutta, rohkeutta ja tutkimuksellista osaamista. Nyt kaikki on valmista viennin aloittamiseen.

Vesita Oy on Virroilla toimiva vesihuoltoalan tuotteisiin ja palveluihin keskittynyt yritys. Idea täysin uudenlaisesta veden ja sähkön jakelua varten toteutettavasta satamajakelupisteestä syntyi Vesitassa kolmisen vuotta sitten.

Pääosin erilaisten muovimateriaalien käyttöön perustuvan tuotteen erinomaisuus perustuu muotoiluun sekä helppokäyttöisyyteen niin kokoonpanon kuin huollettavuuden suhteen. Käyttökohteina ovat pienvenesatamat, leirintäalueet ja viherrakentamisen kohteet. Tuotteelle on myönnetty tavaramerkki- ja mallisuoja.

Tekesin rahoituspäätöksen myötä Vesita pystyi aloittamaan innovaatiolleen määrätietoisen ja suunnitelmallisen tuotekehitystyön. Mukaan yhteistyöhön lähti muun muassa Tampereen teknillinen yliopisto sekä useita muovialan yrityksiä Suomesta ja Italiasta. Projektin vetovastuussa on ollut TkL Jukka Silén Insinööritoimisto Acqua Plasticasta.

”Materiaalitekniikan ja muotoilun ansiosta TailWind-tuote erottuu muista alalla olevista insinöörimäisistä ratkaisuista, joten sille on kentällä selkeä tilaus. Muovi antaa hyvät mahdollisuudet muotoilulle, mutta myös parantaa käytettävyyttä”, toteaa Silén.

Tähtäin heti viennissä

Maisemaan istuva TailWind-tuote soveltuu Suomen lisäksi etelä-eurooppalaisiin olosuhteisiin. Ratkaisua ollaan juuri saattamassa kansainvälisille vesille. Ensimmäiset vientiponnistelut suuntautuvat markkinakartoituksen tuloksiin perustuen Ruotsiin, Englantiin ja Italiaan. Tähän satsaukseen Vesita on saanut Tekesin rahoituksen luontevana jatkeena ELY-keskuksen vientitukea. Tämä on tae sille, että yritys voi ja uskaltaa lähteä kansainvälisille markkinoille.

Italiasta Vesita löysi myös Jukka Silénin kontaktien avulla lämpömuovaajan, joka muovilevyn muottiin puhaltamalla valmistaa tuotteessa tarvittavat ulkonäköön liittyvät komponentit. Mahdollisesti myös kokoonpano tullaan tekemään Italian markkinoille tarkoitettujen tuotteiden osalta paikanpäällä.

”Vaikka suomalainen muovituoteteollisuus onkin moniosaaja, niin Suomesta ei valitettavasti löydetty kaikkea TailWindiin tarvittavaa osaamista. Nyt voimme kuitenkin käyttää ulkomailla syntyneitä liikesuhteita Tailwind-konseptin markkinoinnissa Italiaan ja muualle Eurooppaan”, Silén toteaa.

Lisätietoja

Jukka Silén
Insinööritoimisto Acqua Plastica
puh. 0500 625 108
acqua.plastica(at)gmail.com

www.vesita.fi

Teksti: Teonsana