Teleste: Tekemisen meininkiä teknologiayritykseen

Teknologiakonserni Telestessä on panostettu osallistuvaantyökulttuuriin ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Tekesin rahoittamanhankkeen avulla yhteishenki kohosi ja moni uusi käytäntö vakiintuikäyttöön.

Valmistautuminen laman jälkeiseen nousuun, yhteishengen kohottaminen ja osallistavan kulttuurin kehittäminen olivat Telestessä vuonna 2010 toteutetun työorganisaation kehittämishankkeen tavoitteita. Haluttiin myös tehostaa toimintatapoja ja innovatiivisuutta, etsiä uusia liiketoimintainnovaatioita ja luoda organisaatio- ja maarajoja ylittäviä käytäntöjä.

Yrityksessä on aiemmin toteutettu Tekesin rahoituksella teknologisia hankkeita. Nyt haluttiin panostaa myös henkilöstön osallistumiseen ja innovointitaitoihin.

"Suurin syy lähteä hankkeeseen lienyt eräänlainen herätys organisaatiossa: tajuaminen, ettei voida jäädä taantuman jalkoihin murenemaan", tuotekehityspäällikkö ja projektin vastuullinen johtaja Toni Rumpunen kertoo.

Vuonna 2008 alkanut taantuma pakotti Telesten reagoimaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Yritys joutui turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin, mikä vaikutti yhteishenkeenkin.

Kaikki yksiköt mukaan

Hanketta asetettiin vetämään henkilöstön ja johdon edustajista koostuva teemavuosiryhmä. Hanke jakautui koko organisaatiolle yhteisiin sekä yksikkökohtaisiin toimiin. Esimerkiksi viestintä, johtaminen ja koulutus olivat yhteisiä teemoja.

"Osallistuvan kulttuurin saralla onnistuttiin parhaiten – kiitos hyvien kouluttajien ja koulutuksissa opittujen työkalujen", Rumpunen kertoo.

Tuotekehitysyksikössä teemavuosi näkyi tehtäväkiertona, jonka lisäksi kehitettiin teknologisia ohjenuoria ja luotiin niiden tekemisestä jatkuva toimintapa.

Rumpusen mukaan tehokkaammat palaverikäytännöt ja kaikkien osallistamisesta johtuva "tekemisen meininki" näkyvät jo yleisessä tehokkuudessa:

"Tehtäväkierto tuo mukanaan osaamisen ja ymmärryksen kasvua. Kaiken kaikkiaan yhteishenki parani ja ihmisten erilaisuutta ymmärretään nykyisin paremmin."

Käytännönläheisyys ilahdutti

Koulutuksessa opituista menetelmistä käyttöön jäi esimerkiksi projektien loppuraporttien työstö osallistavin menetelmin. Teemavuosi käynnisti myös Telesten sisäisen strategiaviestinnän kehittämisen.

Elektroniikkatyöntekijää, Telesten Metalliliiton pääluottamusmiestä Janne Laulumaata hankkeessa ilahdutti käytännönläheisyys:

"Palaverikäytännöt olivat selkeä, näkyvä muutos. Ne osoittautuivat tehokkaiksi ja käytännöllisiksi. Tuotannnon henkilöstö ei kuitenkaan päässyt osalliseksi workshoppeihin, vaan hanke keskittyi lähinnä toimihenkilöihin ja edustajiin."

Uusien toimintatapojen lisäksi Telestelle jäi hankkeen jälkeen elämään myös teemavuosiajattelu. Vuonna 2011 lähdettiin toteuttamaan samalla mallilla asiakaskeskeisyyden teemavuotta.

Tekesin Näköalat 3/2011 lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisuudessaan, ks. sivut 30-32

Teksti: Anuliina Savolainen

Tiina Lifländer