Tekla: BIM-työkaluilla tuottavuutta rakentamiseen

BIM-teknologian käyttöönotto on parantanut rakentamisen tuottavuutta muun muassa tarjoamalla ajantasaista tietoa päätöksenteon eri vaiheisiin. Lisäksi työvaiheita voidaan koordinoida paremmin, koska tieto kulkee tehokkaammin osapuolien välillä – ennakoitavuus vähentää sählinkiä.

”BIM (Building Information Modelling) -työkalun avulla rakentamista on voitu automatisoida, mikä näkyy ennen kaikkea tuottavuuden kasvuna. Lisäksi BIM-teknologian hyödyntäminen mahdollistaa rakenteellisesti monipuolisempien ratkaisujen soveltamisen, koska suunnittelutieto on helpompi visualisoida 3D-mallina ja välttyä erilaisilta tulkinnoilta rakennusprosessin eri vaiheissa”, toteaa johtaja Heikki Haikonen, Tekla Building & Construction.

”Tuottavuuteen vaikuttaa se, että rakennusprosessin eri vaiheissa eri osapuolilla on ajantasainen tieto käytettävissä, jolloin päätöksenteko pohjautuu oikeaan tietoon – virheet ja sähläys vähenevät. Tehokas tiedonkulku eri osapuolien välillä parantaa koordinointia eri työvaiheissa, jolloin myöhästymiset ja budjettiylitykset ovat entistä harvinaisempia”, lisää tuotepäällikkö Jukka Suomi Teklasta.

Peruuttamaton muutos käynnissä

”Rakentamisella on keskeinen rooli yhteiskunnassa, siksi on tärkeää, että rakennusprosessista saadaan sellainen, jossa ihmiset voivat vaikuttaa rakennettuun ympäristöön paremmin”, korostaa Heikki Haikonen.

”BIM-teknologian hyödyntäminen on toimintatapa, johon suuntaan olemme menossa. Kysymys on vain, kuinka nopeasti muutos tapahtuu, sillä tietomallintamisen käyttöönottoa rakentamisessa ei voida enää peruuttaa – hyödyt ovat sitä luokkaa”, Jukka Suomi sanoo.

”Rakentamisprosessissa on paljon osapuolia, jotka työskentelevät samassa paikassa eri aikaan. Prosessin eri vaiheissa yksi tekee yksinään yhden asian, josta toinen jatkaa. Tällä hetkellä BIM-työkalut palvelevat suunnittelija-rakentaja-akselilla. Tulevaisuuden visiona on, että BIM-työkalun käyttö laajenee siten, että eri osapuolet pääsevät vähintään kommentoimaan prosessia, jolloin kaikkien osaaminen saadaan käyttöön”, Heikki Haikonen jatkaa.

”Tekes on mahdollistaja, silloin kun yritykset kehitystyössään menevät alueelle, joka ei ole niiden mukavuusalueella. Teklalle Tekes on luonut edellytykset pitkäjänteiselle kehitystyölle, jolloin olemme voineet tavoitella liiketoimintaa, joka on hieman kauempana kuin aivan nurkan takana”, Jukka Suomi sanoo.

”Pitempi, useamman vuoden rahoitushorisontti antaa yritykselle mahdollisuuden sitoutua kehitystyöhön aivan eri tavalla kuin vuoden pätkissä tuleva rahoitus”, painottaa Heikki Haikonen. 

Lisätietoja

Heikki Haikonen
puh. 040 052 6285
heikki.haikonen(at)tekla.com

Jukka Suomi
puh. 040 510 3101
jukka.suomi(at)tekla.com

Teksti: Teonsana Oy