Securitas: Tehoa terveydenhuollon turvallisuuteen

Turvallisuuspalveluyritys Securitas kehitti terveysalan vartijoiden osaamista ja toimintatapoja. Tuloksena saatiin selvyyttä käytäntöihin ja luotiin turvallisuussanasto koko alan käyttöön.

Sairaaloissa, sosiaalivirastoissa ja terveyskeskuksissa vartijat tarvitsevat erityistaitoja, sillä lainsäädäntö on toinen kuin teollisuudessa; kaupassa vartija voi viedä ulos huonosti käyttäytyvän asiakkaan, mutta aggressiivista potilasta ei voida poistaa sairaalasta.

Securitas Oy:n CARE-segmentissä vuosina 2009–2011 toteutetussa STOP-hankkeessa rakennettiin osaamisprofiili sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle vartijalle ja yhtenäistettiin alan toimintatapoja.

Hanke kuului Tekesin Työelämän kehittämisohjelmaan (Tykes). Siihen osallistuivat Securitas Oy:n lisäksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja muun muassa Oulun ja Kuopion yliopistolliset sairaalat, Helsingin terveyskeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Lääkäripalveluyritykset ry.

Vartijoiden taitoja tutkittiin

Alussa kartoitettiin henkilöstön osaamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita ja selvitettiin, mitä asiakkaat vartijoilta odottavat. Tulosten perusteella luotiin paikkakunnittaiset osaamisprofiilit, valmennusohjelma sekä perehdytyskäsikirja.

Huomattiin, etteivät asiakkaat ja palveluntarjoajat aina tarkoittaneet samoja asioita samoilla termeillä. Toisaalta asiakkaat saattoivat tuntea huonosti turvallisuusalan työehtosopimuksia.

Kun hankkeen alussa kartoitettiin vartijoiden haasteita ja kehittämistoiveita, kyselyyn vastasi peräti 98 prosenttia sen saaneista vartijoista. Ilmeni, että eniten kaivattaisiin ohjeistusta lainsäädännöllisiin asioihin.

Tuloksena työmotivaatiota ja selvyyttä käytäntöihin

Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalavartija ja vartijoiden esimies Kimmo Tolonen kuului työryhmän lisäksi myös ohjausryhmään.

"Työskentely oli hauskaa, haastavaa ja kehittävää. Hankkeen lopussa yllätyin itsekin siitä, miten paljon kaikenlaista materiaalia ja työkaluja olimme saaneet aikaan", hän sanoo.

Hankkeen aikana henkilöstön sairaspoissaolot vähenivät 17 prosenttia. Myös terveydenhuollon toimipisteiden edustajat olivat tyytyväisiä. Hekin osallistuivat valmennuksiin ja seminaareihin sekä julkaisujen ja ohjeistusten tekemiseen.

Yhdessä kehitettiin alan turvallisuussanasto, tukipaketti tarjouspyynnön laatimiseen ja arviointiin sekä lomake työntekijän osaamisen arviointiin. Ne löytyvät Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen SSTY:n nettisivulta.

Kehitystyö jatkuu nyt esimiehille suunnatussa erikoistumiskoulutuksessa STARTissa.

Tekesin Näköalat 3/2011 lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisuudessaan, ks. sivut 30-32

Teksti: Anuliina Savolainen

Tiina Lifländer