Riihimäki: Innovatiivisella hankinnalla Peltosaaresta vetovoimainen asuinalue

Riihimäen kaupunki kehittää Peltosaaresta vetovoimaista asuinaluetta pääradan varteen. Alueen kehittäminen sai arvokasta vauhditusta maaliskuussa 2010, kun Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma myönsi rahoitusta Kaupunginosan uusi elämä -hankkeelle. Sen kantavana ideana on, että suunnittelijat, asukkaat, viranhaltijat ja rakentajat kehittävät Peltosaarta vuorovaikutteisesti yhdessä.

Peltosaaren kehittämisen taustalla on Riihimäen kaupungin teettämät selvitykset, joiden mukaan alueella on enemmän sosiaalisia ongelmia ja turvattomuuden tunnetta kuin muualla kaupungissa. Myös asukkaiden muuttohalukkuus on suurta, siitäkin huolimatta että osa paikallisista asukkaista on voimakkaasti sitoutunut alueeseensa. Asukasvaihtuvuus on valikoivaa, mikä vahvistaa sosiaalisen rakenteen heikkenemistä.

Riihimäen kaupunki jakoi Peltosaaren kehittämisen kolmeen strategiseen kärkeen, jotka olivat rakentaminen & uudistaminen, energiatehokkuus & ekologisuus sekä asukkaiden aktivointi kehittämään omaa asuinaluettaan.

”Kaupunginosan uusi elämä -hanke sisältää innovatiivisen yhdyskuntarakentamisen hankintamenettelyprosessin, missä on viisi vaihetta eli valmistelu-, idea-, kehittely- ja  sitouttamisvaihe sekä asemakaavoitus”, taustoittaa Peltosaari-projektin projektipäällikkö Irmeli Väkevä-Harjula.

Osana hankinnan ideavaihetta elokuussa 2010 käynnistettiin Peltosaaren uudistamisen ideakilpailu, joka toteutettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuorovaikutteisesti suunnittelijoiden, asukkaiden ja aluekehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Maaliskuussa 2011 kilpailulautakunta valitsi voittajaksi Spinning Wheels -ehdotuksen 61 hyvästä kilpailuehdotuksesta.

”Tämän jälkeen ehdotusta on jatkokehitetty yleissuunnitelmaksi asiantuntijaryhmässä sekä pyydetty selvityksiä ja lausuntoja, joita tuli helmikuun lopussa 2012 peräti 49 kappaletta. Lisäksi suunnitelmaa on esitelty asukkaille kahdessa yleisötilaisuudessa”, Väkevä-Harjula kertoo.

Vuorovaikutus kehittämisen keskiössä

Väkevä-Harjulan mukaan Peltosaaren kehittämiseen liittyviä liiketoimintavaikutuksia ovat suunnittelutoimistoja työllistävät prosessit, ideakilpailu sekä rakennussuunnittelijoiden ja -liikkeiden työpanoksia tarvitseva uudistamisvaihe.

”Hanke synnyttää uutta korkealaatuista osaamista, jota voidaan soveltaa ja jakaa muun muassa verkostojen ja kumppanuuksien kautta. Hankkeella edistetään myös alueellisesti yhteiskunnan ja liikenteen turvallisuutta.”

Innovatiivinen yhdyskuntarakentamisen hankintamenettely esitellään Peltosaari-projektin parhaillaan kokoamassa ARA:n rahoittamassa Asumisen uudistamisen käsikirjassa.

Lisätietoja

Irene Väkevä-Harjula
projektipäällikkö
Riihimäen kaupunki
puh. 050 572 6510
irene.vakeva-harjula(at)riihimaki.fi
www.peltosaari.net
 

Teksti: Teonsana Oy