Rautakesko: Energiaosaaja-palvelu edistää energiatehokasta asumista

Rautakeskon uusi Energiaosaaja-palvelukonsepti kokoaa energiatehokkaan pientaloasumisen ratkaisut helposti kuluttajien saataville. Palvelulle on sekä kysyntää että voimakas yhteiskunnallinen tilaus.

"Ihmiset ovat enenevissä määrin kiinnostuneita ympäristöstä ja huolissaan asumisen energiakustannuksista. Myös yhteiskunta edellyttää energiatehokasta rakentamista, jota edistetään laeilla ja säännöksillä. Vaatimusten toteuttamisessa ihmiset ovat kuitenkin jääneet yksin. Markkinoilta on puuttunut selkeä kokonaispalvelu energiatehokkuuden parantamiseen", kertoo  Rautakeskon ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö Jesse Mether. Energiaosaaja-palvelu kehitettiin vastaamaan tähän tarpeeseen.

Kokonaispalvelu helpottaa kuluttajaa

Pientaloasukkaat kehittävät kotinsa energiatehokkuutta vaihtelevista syistä. Osa tähtää mukavampaan asumiseen, toiset turvallisuuteen ja terveellisyyteen, joillekin tärkeintä on energiakustannusten vähentäminen. Myös ratkaisut vaihtelevat: ne voivat liittyä esimerkiksi lisäeristämiseen, talotekniikkaan tai lämmönjakoon ja -tuottoon. Eri urakoitsijoiden, materiaalivalmistajien tai tavarantoimittajien kanssa asioidessaan asiakkaan on vaikea hahmottaa parasta kokonaisratkaisua.

Rautakeskon Energiaosaaja-palvelussa asiakkaan tarpeita tarkastellaan kokonaisuutena. Asiakkaan kanssa käydään läpi hänen toiveensa, joita tarkennetaan esimerkiksi energiansäästökartoituksilla ja lämpökamerakuvauksilla. Kartoitusten perusteella asiakas saa suositukset ensisijaisista ratkaisuista ja myöhemmistä toimenpiteistä.

"Kattava valikoimamme takaa, että ratkaisut tarjotaan aidosti asiakkaan lähtökohdista, ei oman tuotevalikoiman rajoissa", Mether toteaa.

Palvelukonsepti uudistaa rautakauppaa, jossa liiketoiminta on perinteisesti painottunut tuotemyyntiin. "Olemme kyseenalaistaneet tavara-ajatusta. Tietyn tuotteen sijaan tähtäämme loppuhyötyyn, kuten mukavaan asumiseen tai puhtaaseen sisäilmaan."

Henkilöstöä koulutetaan Energiamestareiksi

Energiaosaaja-palvelukonsepti edellyttää panostusta henkilöstön osaamiseen. Asiantuntemus varmistetaan vuoden kestävällä ammattitutkintokoulutuksella, jossa Rautian ja K-Raudan myyjiä koulutetaan Energiamestareiksi. Ensimmäiset Energiamestarit palvelevat jo Rautakeskon asiakkaita, ja jatkossa ohjelma toteutetaan vuosittain. Sen rinnalla tarjotaan myös lyhyempiä koulutuksia.

Palvelu laajenee Suomessa ja kansainvälisesti

Energiaosaaja-palvelukonsepti otettiin Rautakeskon pilottimyymälöissä käyttöön noin vuosi sitten. Tällä hetkellä useimmat Rautia-myymälät ja noin puolet K-Raudoista tarjoavat Energiaosaaja-palvelua, ja palvelu laajenee edelleen. Seuraavaksi siirrytään kansainvälisille markkinoille.

"Rautakeskon K-raudat toimivat myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Tarkoituksemme on levittää tämä toimintamalli näihin maihin, paikallisten reunaehtojen mukaisesti."

Lisätietoja

Jesse Mether
ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö
Rautakesko
puh. 050 444 2057
jesse.mether(at)kesko.fi

http://www.kesko.fi/fi/Kesko-yrityksena/Toimialat/Rautakauppa/