Prosessijätteen hyödyntämisellä kolmelle yritykselle bisneshyötyä

Hiomatuotteisiin erikoistunut KWH Mirka hakee kestävää kehitystä korostavaa uutta imagoa. Materiaalin kierrätys, energiatehokkuus ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin tuovat merkittäviä kustannussäätöjä – imagohyödyn lisäksi. Kehitystyössä mukana ovat myös Ekokem ja Renewa.

”Mirka valmistaa erilaisia hiomatuotteita ja tuotantoprosessissa syntyy merkittävä määrä jätettä, jolle ei ole ollut tehokasta hyödyntämistapaa. Se on loppusijoitettu kaatopaikalle. Prosessissa tarvittu energia on lisäksi tuotettu raskaalla polttoöljyllä. Öljyn hinnan kohotessa energian osuus tuotteittemme hinnassa on koko ajan kasvanut ja prosessijätteen vieminen kaatopaikalle on tullut yhä kalliimmaksi. Muutoksella voisimme saavuttaa säästöjä, mutta myös imagohyötyä”, toteaa kehitysjohtaja Mats Sundell KWH Mirka Oy:stä.

”Testasimme laboratorio-olosuhteissa mahdollisuutta kierrättää valmistusprosessissa syntyvää jätemateriaalia ja saimme mielenkiintoisia tuloksia. Tältä pohjalta käynnistimme Ekokemin kanssa yhteisen t&k-hankkeen, johon Renewa tuli mukaan hieman myöhemmin”, hän jatkaa.

Osaamista jätevirtojen materiaali- ja energiahyödyntämisessä

Ekokemin intressissä on löytää kohteita, joissa sen asiantuntemuksella voidaan parantaa asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta ja ennen kaikkea jätteiden hyödyntämistä.

”Tässä yhteisprojektissa kehitämme prosessia, joka mahdollistaa Mirkan tuotantojätteen hyödyntämisen niin materiaalina kuin energiana. Tarkoitus on, että prosessijätteestä tuotetaan energiaa Mirkan omaan tuotantoprosessiin paikallisesti, samalla tuhkasta otetaan talteen käyttökelpoinen materiaali ja kierrätetään takaisin tuotantoprosessiin”, kertoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Toni Andersson Ekokem Oy:stä.

”Hanke on edennyt erittäin hyvin, vaikka kierrätettävä materiaali on haastava; hiekkapaperi on kuluttavaa. Olemme kuitenkin löytäneet hyviä ratkaisuja eri osapuolien yhteistyöllä”, hän jatkaa.

Polttotekniikkaa ja taloudellisuutta

Renewan rooli tässä hankkeessa on kehittää polttotekniikan ja päästöjen hallinnan lisäksi taloudellisesti kilpailukykyinen laitoskonsepti.

”Toiveenamme on, että Mirkan tuotantoprosessin yhteyteen rakennettava pilottilaitos on meille sen luokan referenssi, joka avaa ovia Euroopan markkinoille ja tukee meidän kansainvälistymistä. EU:n bioenergiadirektiivin myötä biopolttoaineiden kysyntä energiatuotannossa lisääntyy ja tarve käyttää myös huonompi laatuisia jäteperäisiä polttoaineita kasvaa. Tähän markkinaan tähtäämme uudella laitoskonseptilla”, toteaa toimitusjohtaja Tuomas Timonen Renewa Oy:stä. 

Renewan kattilalaitoksessa sovelletaan leijukerrospolttoon perustuvaa tekniikkaa, joka sopii parhaiten pienen ja keskisuuren kokoluokan paikalliseen energiantuotantoon.

Ideaalitapaus – asiakkaan kanssa yhteistyössä

Yhteistyö kehityshankkeessa on sujunut erinomaisesti, sillä kaikkien osapuolien rooli ovat olleet selvät. Mirka on suvereeni osaaja hiomatuotteissa, Ekokem hallitsee jätteiden materiaali- ja energiahyödyntämisen ja Renewa polttoteknologian ja päästöjen hallinnan.

Ekokem vastaa rakennettavan polttoaineteholtaan 10 megawatin laitoksen toiminnasta. Jepualla sijaitseva laitos tulee olemaan Riihimäellä pääpaikkaansa pitävän Ekokemin etäpiste.

”Työllistämme Jepualla suoraan muutamia henkilöitä, sillä laitos vaatii jatkuvan miehityksen. Välillisesti työllistävä vaikutus on suurempi, sillä prosessijätteen lisäksi laitos tarvitsee lisäpolttoainetta, jonka hankimme paikallisesti”, Toni Andersson sanoo.

”Jepuan laitos on täyden mittakaavan teollisuuslaitos, joka hyödyntää joustavasti monipuolista paikallista polttoainevalikoimaa. Tämä on ollut paras mahdollinen tapa kehittää uutta tuotetta yhdessä asiakkaan kanssa”, Tuomas Timonen lisää.

Kaatopaikkaa ja raskasta polttoöljyä ei tarvita

”Jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että omassa käytössämme ollut kaatopaikka voidaan sulkea. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että kierrätetty hiekka on yhtä hyvää, jos ei jopa parempaa kuin se, mitä ostamme ulkoa. Samalla tavoitteemme korvata raskas polttoöljy uusiutuvilla polttoaineilla on toteutumassa”, Mats Sundell toteaa.

”Meille on suuri voitto, kun saamme materiaalinkierrätyksen onnistumaan taloudellisesti ja sitä kautta pienennettyä hiilijalanjälkeä. Asiakkaamme arvostavat sitä, että ympäristöimagomme paranee,” hän jatkaa.

Mirkan tuotteista yli 95 prosenttia menee vientiin eri puolille maailmaa. Tärkeimmät asiakkaat ovat auto-, puunkäsittely-, muovi- ja metalliteollisuus.

Tekesin tuki enemmän kuin rahoitusta

Tekesin rahoitus Mirkan kaltaiselle pienelle yritykselle on tärkeää, mutta Tekesin tuki on paljon muutakin kuin rahoitusta. ”Yrityksen sisällä hankkeella on merkittävämpi status, kun se on saanut Tekesin rahoituksen. Lisäksi olemme saaneet muodostettua verkoston, joka on elintärkeä projektin onnistumiselle”, luettelee Mats Sundell.

”Materiaalikierrätyksen osuus tässä hankkeessa on niin haastava ja vaativa, että ilman Tekesin tukea meillä ei olisi ollut laittaa resursseja siihen hankkeen vaatimassa mittakaavassa. Yhteistyö partnereiden kanssa on toiminut hyvin, mutta niin myös Tekesin kanssa,” lisää Toni Andersson.

”Tekesin rahoitus on nopeuttanut projektia ratkaisevasti, ilman Tekesiä näin ison investoinnin tekeminen olisi mahdotonta”, lopettaa Tuomas Timonen.

Lisätietoja

Mats Sundell
Mirka
puh. 0400 948 019
mats.sundell(at)mirka.com

Toni Andersson
Ekokem
puh. 050 596 0251
toni.andersson(at)ekokem.fi

Tuomas Timonen
Renewa
puh. 050 386 0448
tuomas.timonen(at)renewa.fi


Teksti: Teonsana