Poralaitteen simulaattorin huikea matka maailmalle

Sandvik Mining and Construction kehitti yhdessä Creanex Oy:n kanssa uudenlaisen poralaitteen simulaattorin. Se toimii porareiden kouluttamisen lisäksi tuotekehityksen työkaluna.

Aluksi oli tarve saada aikaan koulutussimulaattori kentältä katoavan porausosaamisen jatkumisen turvaamiseksi. Tarkoituksena oli kehittää palvelu ja siihen liittyvä teknologia.

Sandvik löysi yhteistyökumppanikseen tuotekehitys- ja koulutussimulaattoreita valmistavan Creanex Oy:n, jolla oli halu kehittää omaa teknologiaa eli simulaattoriydintä. Sandvikilla puolestaan oli tavoitteena koulutusliiketoiminta, jossa simulaattoriteknologialla olisi merkittävä rooli.

Visioksi asetettiin uuden koulutusteknologian kehittäminen hyödyntäen suomalaista vahvuutta eli opetuksen osaamista. Simulaattorin vaatimuksiksi määriteltiin liikutettavuus, helppo käyttöönotto ja ohjaamomaisuus. Lisäksi koneen koko ohjausjärjestelmä piti olla mukana.

Eri alojen osaaminen yhdistyi lopputuloksessa

Tampereen teknillisen yliopiston Matematiikan laitos avasi uusia uria muuntaen Sandvikin tutkimuksen poraustietämystä simulaattorimuotoon ja kehittäen modulaarista opetusohjelmaa. Muodonmuutos Oy:n muotoiluosaamisella mahdollistettiin tuotekehityksen oikeat päätökset. Lopputulos oli peliteollisuuden avainteknologioiden, fysiikan ja matematiikan taiturien, teollisten muotoilijoiden, tutkijoiden sekä automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijoiden taitojen kiteytymä.

Koulutussimulaattorit ovat levinneet kaikille mantereille yhdessä uuden sukupolven poralaitteen DP 1500 i kanssa. Tehokas koulutuskonsepti on mahdollistanut uuden teknologian volyymin kasvun. Projektissa syntyneet sivutuotteet ovat varmistaneet tuotekehityksen nopean reagoinnin asiakkaille tärkeisiin seikkoihin kuten luotettavuuteen.

Hankkeen päättymisen jälkeen nähtiin, että kehitetty teknologia mahdollisti ohjausjärjestelmäkehityksen ja -testauksen viemisen vielä ison askeleen eteenpäin.

”Koulutussimulaattori sai matkan varrella uusia sivutuotteita, jotka olivat kilpailukyvyn kannalta merkittäviä. Tästä teknologiasta tuli toimintatapa yrityksen sisälle, joka levisi eri mantereille Sandvikin muihin yksiköihin”, kertoo simulaattoriprojektin vetäjä Pasi Julkunen Sandvikiltä.

”Tekesin rahoitus oli merkittävä teknologian kiihdyttäjä ja loi pohjan kumppanuudelle, jossa Creanex lähti kehittämään omaa tuotetta ja panosti siihen itsenäisesti. Ison yrityksen rooli oli kehittää ympärilleen huippuosaamisen mahdollistavaa ekosysteemiä, johon kuuluivat yliopistot, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset omine verkostoineen”, sanoo Julkunen.

”Onnistumisen avain oli todellinen yhdessä tekemisen henki ja avoimuus. Tekesin rahoitus mahdollisti alkavalle yritykselle tilaisuuden panostaa oman osaamispohjan luomiseen. Nykyinen ratkaisumalli tarjoaa mahdollisuuksia kehittää uusia – entistä monipuolisempia ratkaisuja tulevaisuudessa”, toteaa Creanex Oy:n toimitusjohtaja Antti Peltola.
 
Lisätietoja

Pasi Julkunen
Applied Research
Sandvik Mining and Construction
Puh. 040 527 1000
pasi.julkunen(at)sandvik.com
www.sandvik.com
 
Antti Peltola
toimitusjohtaja
Creanex Oy
Puh. 050 311 0301
antti.peltola(at)creanex.fi
www.creanex.fi

Teksti: Tiina Lifländer
Kuva: Sandvik