Pirkanmaa: Sujuva hoitopolku vie tekonivelpotilaat leikkauksesta suoraan kotiin

Vielä vuonna 2008 tekonivelsairaala Coxasta kuntoutui leikkauksen jälkeen suoraan kotiin noin joka kymmenes potilas – loput siirtyivät jatkohoitopaikkoihin. Vuonna 2012 leikkauksesta pääsee hyvän leikkaukseen valmistautumisen ansiosta suoraan kotiin jo 60 prosenttia leikatuista.

Coxasta kotiin -hankkeessa neljä toimijatahoa loi yhdessä Pirkanmaalle sujuvan hoitopolun tekonivelleikkauspotilaille. Huolellisen leikkaukseen valmistautumisen ansiosta yhä useampi potilas pääsee suoraan tekonivelsairaalasta kotiin sen sijaan, että siirtyisi esimerkiksi kotikuntansa terveyskeskuksen vuodeosastolle. Yhteistyössä mallia kehittivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan perusturvakuntayhtymä, tekonivelsairaala Coxa sekä ortopediayritys Biomet.

”Mitä paremmin saamme potilaat palautettua normaaliin arkeen ja arkiaktiivisuuteen, sitä nopeammin toipuminen sujuu”, kehityskoordinaattori Marjo Uusitalo Coxasta sanoo.

Ennen projektia Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kunnilla oli keskenään hyvin erilaisia käytäntöjä potilaan ohjaamisessa ennen leikkausta. Projektissa luotiin infomateriaaleja myöten yhtenäinen leikkaukseen valmistavan ohjauksen malli, joka on levitetty alueen joka kuntaan. Suuremmissa kunnissa järjestetään ryhmäohjausta, pienemmissä leikkaukseen valmistautuvat potilaat saavat henkilökohtaista opastusta. Lisäksi potilaita ohjeistetaan Coxassa. Ennakkovalmentautuminen on koordinoitu kuntien perusterveydenhuollon ja sairaalan välillä niin, että liikoja päällekkäisyyksiä ei hoitoketjuun synny.

Suurin hyötyjä on potilas

Coxasta kotiin -projektissa kehitetty toimintatapa pohjautuu maailmanlaajuisen ortopediayritys Biometin Rapid Recovery -malliin, joka on Euroopassa käytössä 16 maassa. Ison-Britannian, Hollannin ja Tanskan käytäntöihin kävivät tutustumassa myös pirkanmaalaiset projektia suunnitellessaan. Suomen Biometille projekti oli menestys: yritys on Coxasta kotiin -hankkeen jälkeen markkinoinut nopean toipumisen malliaan myös muualle Suomeen. Parhaillaan Biomet on mukana Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien vastaavissa yhteistyöhankkeissa.

Niin ikään julkiselle terveydenhuollolle Pirkanmaalla Coxasta kotiin -projektin tuloksena syntynyt ja nyt jo vakiintunut toimintatapa on ollut kiistatta menestys. Laskennallinen arvio kunnille syntyvästä säästöstä jokaisesta suoraan kotiutuvasta potilaasta on alueella arvioitu 1800 euroksi. Kun potilaita on vuositasolla lähemmäs puolitoistatuhatta, kipuaa sairaanhoitopiirin alueella vuotuinen säästökin yli kahteen ja puoleen miljoonaan euroon.

”Näiden säästöjen lisäksi potilaan kotiutuessa suoraan sairaalasta kotiin potilas säästyy todennäköisesti infektiotaudeilta, kuten MRSA tai erilaiset vatsataudit. Kotona tutussa ympäristössä kuntoutusmotivaatio on parempi. Etenkin vanhusten kohdalla laitostumisriski on suuri, jos laitoshoito tarpeettomasti pitenee”, osastonhoitaja Maire Lönnqvist Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluista kertoo.

Suurin voittaja on kuitenkin potilas itse.

”Ennen kaikkea potilaat hyötyvät uudesta toimintatavasta: se tehostaa niin paljon kuntoutumisprosessia. Ihmiset ymmärtävät, mihin ovat tulossa, ja osaavat ottaa vastuuta ja sitoutua leikkaukseen. Malli olisi sinänsä sovellettavissa sairaanhoidossa muihinkin diagnooseihin ja leikkauksiin”, projekti-idean äiti Leena Irri Coxasta vinkkaa.

Lisätietoja

Kehityskoordinaattori
Marjo Uusitalo
puh. 050 369 1836
marjo.uusitalo(at)coxa.fi

Osastonhoitaja
Maire Lönnqvist
Sastamalan kaupunki
Sotesi – Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
puh. 040 516 9119
maire.lonnqvist(at)sastamala.fi

Rapid Recovery Coordinator
Seppo Syrjänen
Biomet Finland Oy
puh. 0400 734 555
seppo.syrjanen(at)biomet.com

Teksti: Hanna-Maija Kause
Kuva: Tekonivelsairaala Coxa Oy