Ozics: Luusementtiä murtumakorjaukseen

Lonkkamurtuma on 70–90-vuotiaiden ihmisten tavallisin ja toipumisen kannalta vaarallisin luun murtuma. Tutkimusten mukaan potilaista 20–30 prosenttia menehtyy ensimmäisen vuoden kuluessa lonkkamurtuman hoitamisesta. Eloonjäävistäkin alle puolet palaa takaisin kotiin. Kyseessä on siten valtava haaste terveydenhuoltojärjestelmille ympäri maailmaa.

Tähän ongelmaan Ozics on kehittänyt hoitomuodon, jossa murtunut luu tuetaan sisältäpäin ruiskuttamalla sinne ultralujaa luusementtiä. Murtuma on näin välittömästi korjattavissa ja murtuneelle luulle voidaan myös varata täydellä painolla. Potilaita ei näin ollen tarvitse makuuttaa liikuntakyvyttömyyden vuoksi.

”Lonkkamurtumia hoidetaan nykyisin yleisesti avoleikkauksilla, jossa lonkkaa laitetaan tukemaan metallisia implantteja. Sen jälkeen murtuman parantumista odotetaan useita viikkoja, mahdollisesti jopa kuukausia ennen kuin potilas pääsee takaisin liikkeelle. Meidän menetelmässä sama asia hoidetaan injektiolla, joka aikaisemmin on vaatinut ison avoleikkauksen. Tämän on mahdollistanut tähystyskirurgisten toimenpiteiden yleistyminen”, taustoittaa toimitusjohtaja Auvo Kaikkonen Ozicsilta.

Materiaalitekniikka ja viranomaisvaatimukset haasteina

Ozics aloitti luusementin kehittämisen lähes tyhjästä, sillä vastaavia materiaaleja ei ollut olemassa. Kehitystyössä lähdettiin liikkeelle kuitenkin olemassa olevasta materiaaliaihiosta eli hampaan paikka-aineesta. Tavoitteena oli saada materiaalista sellainen, että se kestää riittävän määrän niin staattista kuin dynaamista kuormitusta.

”Koska vastaavaa tuotetta ei markkinoilla ole ollut, on meidän täytynyt osoittaa myös viranomaisille, että ideamme on looginen, järkevä ja turvallinen”, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen kertoo suurta päänvaivaa aiheuttaneen myös sen, miten luusementistä saatiin mahdollisimman helppokäyttöinen eli steriili, suoraan hyllystä otettava ja ruiskutettava.

”Sementeillä tahtoo olla valitettava taipumus kovettua säilytyksen aikana tai erilaisten sterilointimenettelyjen yhteydessä. Tämä on ollut iso tekninen haaste, jonka olemme pystyneet ratkaisemaan.”

Kaupallistaminen kliinisten tutkimusten jälkeen

Ozicsin luusementin kehitysprojekti on ollut kaksivaiheinen. Ensin kehitettiin materiaali, joka on nyt valmis CE-merkitty kaupallinen tuote. Myyntilupaa USA:han on haettu ja prosessi on siltä osin kesken.

”Selkärankamurtumia hoidetaan kehittämällämme materiaalilla jo nyt joka päivä eri puolilla Eurooppaa. Toisessa, parhaillaan käynnissä olevassa vaiheessa tehdään kliiniset pitkäaikaisseurantatutkimukset, joilla osoitetaan, että tuote toimii myös putkiluissa odotetulla tavalla. Varsinainen kaupallinen lanseeraus tapahtuu siten vuoden 2013 loppupuolella. Sen jälkeen vaativien pitkien luiden, kuten lonkan murtumien hoitaminen on mahdollista kehittämällämme menetelmällä”, kertoo Kaikkonen.

Ozicsin kehitysprojektissa tehtiin laajalti kansainvälistä yhteistyötä. Mukana olivat University College London ja Eastmanon Dental Institute Englannista, Zurichin ja Bernin yliopistot Sveitsistä sekä Minnesotan yliopisto USA:sta. Kehitystyössä oli mukana koko joukko myös suomalaisia osaajia ja yliopistoja.

”Suomessa on lääketieteellisen tekniikan alalla paljon tietotaitoa, joten olisi toivottavaa, että tuloksia jaettaisiin enemmän yhteiseksi hyödyksi. Tekesillä voisi tässä olla vahvemmin koordinoiva rooli, koska se on solmukohdassa eli tietää mitkä akateemiset tahot tai yritykset painiskelevat samantyyppisten asioiden kanssa. Pieniä yrityksiä pitäisi enemmän rohkaista tekemään yhteistyötä keskenään ilman että jokainen rakentaa infraa omalla tahollaan”, Kaikkonen miettii.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Auvo Kaikkonen
Ozics AG
puh. (03) 7411 8891
auvo.kaikkonen(at)ozics.com

www.ozics.com

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy