One1: Uusiutuvaa lähilämpöä koko kortteliin

Erilaisia uusiutuvan energian teknologioita on kehitetty pitkään, mutta alan kokonaisratkaisut palveluineen ovat olleet lapsenkengissä. Suomalainen One1 yhdistää hajallaan olevat alan teknologiatoimittajat, energiayhtiöt ja asiakkaat. Näin lähienergialla voidaan lämmittää kokonaisia alueita.

Lahdesta käsin toimiva One1 haluaa helpottaa uusiutuvan energian käyttöä. Yrityksen perustajat Jukka-Pekka Bergman, Harri Kemppi ja Mika Kallio huomasivat, että alalle tarvitaan joku jalostamaan eri teknologioista ja toimittajista selkeä paketti.

”Toiminta uusiutuvan energian alalla on varsin teknologiakeskeistä. Palveluliiketoimintaan ei ole juuri panostettu. On haluttu tehdä paras tuulimylly, ei parhaiten palvelevaa kokonaisuutta”, sanoo One1:n toimitusjohtaja Mika Kallio.

One1 oli myös huomannut, ettei uusiutuvaa energiaa tuoteta juurikaan alueellisesti, lähellä energian kuluttajia.

Yhtiö ei itse kehitä yksittäisiä komponentteja tai myy energiaa, vaan kehittää ja kokoaa asuinalueille uusiutuvan energian kokonaispaketin. Asiakkaat ovat lähinnä alueellisia toimijoita, kuten kuntia, kaupunkeja, rakennuttajia ja alueellisia energiayhtiöitä. Yksittäiset kiinteistöt sen sijaan eivät kuulu kohderyhmään.

Lämpöä läheltä

Yksi One1:n taidonnäyte on kesällä 2012 järjestettyjen Lappeenrannan loma-asuntomessujen energiajärjestelmä.

Lappeenrannan Energian kanssa yhteistyössä on kehitetty lähienergiamalli, jossa valtaosa alueen kiinteistöjen energiatarpeesta tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.

Alueen lämpö tuotetaan aurinkopaneelien, maalämmön ja maakaasun avulla ns. hybridienergiayksikössä, joka on sijoitettu asuinalueen läheisyyteen.

Lähienergiamalli ei ole kuitenkaan vain uusien alueiden yksinoikeus.

”Myös jo olemassa oleville asuinalueille voidaan tehdä oma lähienergiamalli. Puhdas energia ja kehittyneet alueelliset energiapalvelut herättivät messuilla kovasti kiinnostusta”, Kallio kertoo.

Verkkopalvelu lähentää asukkaita

One1:n palvelumalliin kuuluu myös yhteisöllinen verkkopalvelu. Sen kautta jokainen alueen asukas voi muun muassa seurata omaa energiankulutustaan ja saada ajankohtaista, energiaan, ympäristöön ja alueen toimintaan liittyvää tietoa. Lisäksi verkkopalvelun kautta voi tilata erilaisia asumisen arkea helpottavia palveluita vaikkapa kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon.

”Yhteisöllisyyttä voi lisätä myös energia-asioiden kautta. Näin alueesta muodostuu aktiivinen, tiivis kyläyhteisö”, sanoo Kallio.

Tukijat tiukassa

Palveluun perustuvan bisnesidean myyminen sijoittajille ei onnistunut ihan kertalaakista. Ensimmäisenä One1:een uskoi Tekes, ja sen tuen avulla ideaa voitiin kehittää eteenpäin. Sittemmin yhtiö on saanut rahoitusta myös Sitrasta ja Cleantech Investistä.

”Haluamme olla etunenässä viemässä suomalaisen teknologian lisäksi alan palvelubisnestä myös ulkomaille”, kertoo Kallio.

Kuva: Metsä Wood
Teksti: Päivi Vuolle

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mika Kallio, One1
puh. 044 323 7707
mika.kallio(a)one1.fi
www.one1.fi