Metsä Group: ”Yhä useampi metsänomistaja haluaa palvelua yhdeltä luukulta”

Metsänomistajien kaupunkilaistuminen on lisännyt heille tarjottavien metsänhoitopalvelujen ja -neuvonnan tarvetta. Metsä Group on reagoinut muutokseen etunenässä.

Entistä harvempi metsänomistaja hoitaa metsää tilanpidon ohessa. Metsää ei enää nähdä pelkkänä taloudellisena varana, vaan puukaupan vaihtoehtona saattaa olla metsän jättäminen luonnontilaan. Metsänomistajien joukossa on entistä enemmän niitä, jotka eivät asu metsiensä läheisyydessä ja jotka eivät ehdi, halua tai osaa itse hoitaa metsiään.

Tästä lähtöasetelmasta Metsä Group lähti vuonna 2009 kehittämään puunhankintatoimintaansa vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tarpeita. Alussa tehdyt kyselytutkimukset vahvistivat omaa käsitystä.

”Yhä useampi metsänomistaja haluaa ostaa kaiken metsään liittyvän palvelun yhdeltä luukulta”, projektipäällikkö Jyrki Husu sanoo.

”Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa räätälöityä palvelua niin metsän hoidossa kuin puun myynnissäkin, vaikkapa avaimet käteen -periaatteella. Väitän, että olemme tässä kehittämisessä selkeästi etulinjassa.”

Samanlaista palvelua paikkakunnasta riippumatta

Yhden yhteyshenkilön lisäksi palveluliiketoimintaan siirtyminen on tarkoittanut ennen kaikkea käytäntöjen yhtenäistämistä. ”Metsänomistajan pitää saada samanlaista palvelua niin Rovaniemellä kuin Lappeenrannassakin”, Husu sanoo.

Metsänhoitopalveluja ja niihin tarvittavia resursseja on Metsä Groupissa kehitetty voimakkaasti vastaamaan palvelun lisääntyneeseen kysyntään. Uusi toimintamalli on tuonut taloon isoja asiakkaita, muun muassa säätiöitä.

”Tärkeintä on tyytyväinen asiakas ketjun molemmissa päissä”, Jyrki Husu toteaa. ”Kun metsänomistaja käyttää palveluitamme, hänellä pitää olla tunne siitä, että metsäomaisuutta hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta tehtävämme on varmistaa korkealaatuisen puun ja metsäenergian toimittaminen kilpailukykyisesti sekä Metsä Groupiin kuuluville yrityksille että muille asiakkaillemme.”

Oivalluksen kautta

Sisäisesti toimintatavan muutos oli merkittävä.

”Sitouttaminen uuteen toimintatapaan tapahtui keskustelemalla. Kun tilannecaseja analysoitiin ryhmissä, itse kukin joutui miettimään ja oivaltamaan asiat itse.”

Uusiakin haasteita on putkahtanut esiin.

”Pöllien ja mottien mittaamisen sijasta pyrimme nyt parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Määrän sijasta tavoitellaan siis laatua, mikä edellyttää aivan uudenlaista johtamista”.

Monta liikkuvaa osaa

Vain yhden yhteyshenkilön varaan rakentuva toimintamalli ei ole sekään mikään oikotie onneen.

”Palvelumme tuottaa käytännössä useista eri yrityksistä koostuva alihankkijoiden verkosto. On puunkaatajaa ja -kuljettajaa, maanmuokkaajaa, haketusyrittäjää, taimikon istuttajaa ja harventajaa. Palvelukokonaisuuden koettu laatu riippuu koko palveluprosessin ja siihen osallistuvien työntekijöiden onnistumisesta. Hyvällä henkilökohtaisella palvelulla pystymme luomaan kilpailuetua”, Husu toteaa.

Tekesin Serve-ohjelmalla on ollut kehitystyössä merkittävä rooli. ”Serve on mahdollistanut kokonaisvaltaisen kehitystyön, jonka avulla olemme luoneet palvelukeskeisiä ajattelu- ja toimintatapoja sekä uudistaneet liiketoimintaamme.”

Lisätietoja

Jyrki Husu
Projektipäällikkö
jyrki.husu(at)metsagroup.com
puh. 0500 166 179
www.metsagroup.com


Teksti: Marjo Kosonen
Kuva: Metsä Group