Medfiles: Arvoverkoista kasvua terveysteknologiapalveluihin

Terveysalan yritys Medfiles kehitti Pharma-ohjelman tuella palvelukonseptejaan ja rakensi suomalaista ja kansainvälistä kumppaniverkostoaan. Tavoitteena oli kilpailukyvyn parantaminen. Yrityksen henkilöstön määrä, liikevaihto ja tulos ovatkin kasvaneet viime vuosina voimakkaasti.

– Tavoitteenamme oli työstää ydinpalveluitamme palvelupaketeiksi, jotta asiakkaamme saisivat meiltä kattavampia ja sujuvampia palvelukokonaisuuksia. Hyvässä vauhdissa oleva palveluvalikoiman työstäminen kokonaisuuksiksi jatkuu vielä”, kertoo Medfiles Oy:n toimitusjohtaja Tuija Keinonen.

Medfiles on laajalla terveyssektorin palveluvalikoimallaan uniikki toimija Suomessa ja Pohjoismaissa. Yritys tarjoaa terveysalan asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua farmaseuttisessa tuotekehityksessä, laboratorioanalytiikassa, kliinisissä lääke- ja laitetutkimuksissa ja viranomaisasioissa.

– Kehitystyössä havaitsimme tarpeen laajentaa kokonaan uuteen liiketoimintaan eli terveystaloustieteellisiin palveluihin, joka täydentää jatkossa nykyistä palveluvalikoimaamme. Tiettyjen palveluiden kohdalla olemme kehittäneet myös teknologiatasoa ja kiinnittäneet huomiota työkaluihin ja resursointiin, mikä on tehostanut sisäisiä toimintojamme ja parantanut kilpailukykyämme.

Otetta Kiinan markkinoihin

Medfilesin asiakaskunta on alan laajimpia Suomessa. Yritys on myös vahvasti kansainvälistymässä, sillä laajalle palveluvalikoimalle tarvitaan hyvin erilaisia partnereita maailmalta. Euroopassa ja Pohjoismaissa yritys on mukana muun muassa verkostossa, jossa on yli 80 jäsentä kattaen eri mantereita Aasiaa ja Arabian niemimaata myöden. Tekesin tuella partneriverkostoa laajennettiin erityisesti Kiinan markkinoita ajatellen.

– Olin mukana Tekesin Pharma-ohjelman koordinoimalla matkalla Kiinassa, jossa järjestettiin yritystapaamisia ja koulutuksia. Osallistuimme yhteisiin seminaareihin Suomi-delegaatiolla. Kiina suurena kauppamaana on haasteellinen EU:n kokoisellekin alueelle, saati pienelle Suomelle. Kun sinne mennään suuremmalla kriittisellä massalla, saadaan myös näkyvyyttä enemmän, Keinonen kuvailee.

Kiinan suuntaan tehty työ on poikinut Medfilesille yhteistyötä ja asiakkaita ja parantanut kulttuurin tuntemusta.

– Yhteistyössä säästyy ponnistuksia siinä, miten asiat kannattaa tehdä. Kiina maana, kulttuurina ja kumppanina on kuitenkin todella suuri, joten haasteita ja tehtävää riittää tulevaisuudessakin.

Arvoverkosta volyymia liiketoimintaan

Keinonen pitää Tekesin kiinnostuksen ja rahoituksen kohteena olevaa yritysten arvoverkkoajattelua myös Medfilesin kilpailukyvylle keskeisenä tekijänä. Arvoverkko muodostuu saman tai eri toimialojen yrityksistä, joiden liiketoiminta kytkeytyy toisiinsa. Arvoverkon osapuolet tarvitsevat verkoston yhteisiä resursseja toteuttaakseen tavoitellun muutoksen. Verkostossa ovat mukana tavoitteisiin nähden parhaat kansainväliset tai kansalliset kumppanit.

– Arvoverkko on meille tärkeä, sillä ilman kumppaniverkkoa ei voi kansainvälistyä ja myydä osaamistaan ulkomaille tehokkaalla tavalla. Sen kautta voimme tarjota asiakkaalle ”putiikkimaisesti” parhaan ja sopivimman palvelun tai kumppaniyrityksen maailmalta. Verkostossa tarjoamme osaamistamme maailmalle ja kansainväliset toimijat voivat löytää kauttamme suomalaisia tekijöitä.

Verkostoaan Medfiles on rakentanut alan partnerointitapahtumien, konferenssien sekä asiakkaiden ja kumppaniyritysten suositusten kautta. Kumppaneita on haettu aktiivisesti myös tietyiltä kohdealueilta. Kumppanien valintaan ovat maantieteellisen sijainnin lisäksi vaikuttaneet osaaminen, resurssit sekä asiakkaiden toiveet.

– Arvoverkon kautta voimme olla partnerina isoillekin yrityksille. Voimme käyttää toisella puolella maailmaa toimijaa eikä meillä tarvitse itsellämme olla toimintaa siellä. Hyötyjien arvoketjussa ovat tietysti myös asiakkaamme. Jos teemme esimerkiksi lääketutkimuksia sairaaloiden, terveyskeskusten ja lääkäriasemien kanssa, potilaiden lisäksi myös nämä tahot hyötyvät. Vaikutus heijastaa hyötyjä koko alalle, kun Suomeen saadaan töitä ja palveluille enemmän kansainvälisiä käyttäjiä. Asiantuntijapalvelua voidaan näin välittää vientituotteena.

Keinonen näkee arvoverkot keskeisenä tulevaisuuden liiketoimintamallina ja sen kautta tärkeänä rahoittamisen ja tukemisen kohteena.

– Suomessa on paljon erikoisosaamista, mutta puuttuu volyymia. Yritysten olisi pakko puhaltaa yhteen hiileen, jotta voisimme olla toimitusvarmoja, uskottavia ja kilpailukykyisiä kansainvälisesti.

Voimakasta kasvua kehitystyöstä

Medfilesin henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina 10–15 prosenttia vuodessa ja maaginen sadan työntekijän määrä Suomessa on saavutettu. Liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet samassa suhteessa. Keinonen arvoi, että Tekesin tuella on onnistuttu saamaan aikaan Medfilesin kilpailukyvyn kannalta tärkeitä tuloksia.

– Tekesin yhteistyö ja osuus rahoittajana on mahdollistanut monien tavoitteiden saavuttamisen. Ilman tukea emme olisi voineet tehdä kehitystyötä näin nopealla aikataululla ja volyymillä. Tekes on tarjonnut koulutusta ja mentorointia ja toiminut ”oven avaajana” Kiinan suuntaan. On ollut tervetullutta, että verkottunutta liiketoimintaa ja kilpailukyvyn kasvua erityisesti palveluliiketoimintaan nähden on voitu Tekesin tuella kehittää. Nämä asiat ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä.

Lisätietoja

Tuija Keinonen
Toimitusjohtaja
tuija.keinonen(at)medfiles.fi
puh. 050 555 1541

www.medfiles.fi

Teksti: Tuovi Kukkola, Cocomms