Lahti School of Innovation: Teatterilla työ luistamaan

InnoLinkki-hankkeessa kehitetyllä soveltavan teatterin menetelmällä ratkotaan tulppia työpaikalla ja tehdään työprosesseja läpinäkyvämmiksi.

Lahti School of Innovationin tutkijat kehittivät InnoLinkki-hankkeessa kolmivaiheisen menetelmän, jonka vaiheet ovat työtarinoiden keruu, analysointi ja soveltavan teatterin sessio.

"Tutkimusperusteisen soveltavan teatterin menetelmän ytimessä on kysymys: 'Miksi te teette niin kuin teette?' Tämä kysymys esitetään näyttämön tapahtumien avulla. Roolihenkilöiden kautta näyttäytyy yhteisön koko kirjo, erilaiset jännitteet, suhteet ja väärinkäsitykset, tutkija Anne Pässilä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationista sanoo.

Hammaspeikko-hankkeella nuoria lähelle

Teatterimenetelmä luotiin yhdessä Stora Enso Packagingin kanssa. Seuraava yhteistyökumppani oli Lahden kaupungin suun terveydenhuolto. Sen Hammaspeikko-hankkeessa tavoitteena oli päästä nuoria lähelle ja näin vähentää peruuttamattomien vastaanottoaikojen määrää, joita nuorilla on paljon.

Koululaisilta ja hammashoidon henkilökunnalta kerättiin hammashoitoon liittyvä tarinoita, jotka kirjoitettiin esitettävään muotoon. Kohtaukset päätyivät lavalle Lahden Diakoniaopiston opiskelijoiden esittäminä. Niissä kuvattiin, miltä teinistä tuntui: hänelle hammashoitotilanne on ainutkertainen ja usein vähän jännittäväkin, kun taas hammashuollon henkilökunnalle se on jokapäiväistä työtä. Ilmeni, että henkilökunnalla on helposti holhoava asenne teineihin.

Asiakkaan ääni kuuluviin

Tutkijoiden mukaan taiteellisen etäännyttämisen avulla konkreettisia tilanteita on helpompi käsitellä. Myös asiakaspalautetta saadaan aivan eri tavalla.

Asiakaskyselyihin vastaaminen edellyttää yleensä sanallista, perusteltua viestintää. "Meidän menetelmämme avulla asiakkailta saatiin kerättyä myös tunnepohjaista, hiljaista, ehkä osin tiedostamatontakin tietoa: millaisia kokemuksia heillä oli, miltä heistä tuntui, mitä he pelkäsivät, mitä toivoivat, mistä haaveilivat", tutkija Tuija Oikarinen kertoo.

Projektin lopputuloksena syntyi Organisaatioalbumi. Se on työkirja organisaatioille, jotka haluavat kokeilla rohkeasti uutta keskustelevampaa lähestymistapaa toimintansa kehittämisessä. Organisaatioalbumi auttaa muutostilanteissa, joissa kaivataan organisaation toiminnan ja tavoitteiden yhteistä uudelleen määrittelyä.

InnoLinkki kuului Tekesin päättyneeseen Työelämän kehittämisohjelmaan (Tykes). Tekesin uusi työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus kannustaa suomalaisia työpaikkoja kehittämään työelämäinnovaatioita, tuottavuutta ja työelämän laatua.

Lisätietoja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lahti School of Innovation
Erikoistutkija Tuija Oikarinen
puh. 0400 196 988
tuija.oikarinen (at) lut.fi

Teksti: Anuliina Savolainen

Tekesin Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation
Organisaatioalbumi (pdf)