Jyväskylä hyödyntää elinkaarimallia koulujen ja päiväkodin toteutuksessa

Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin rakentaminen on Jyväskylän kaupungin merkittävin peruspalveluinvestointi 2000-luvulla. Hankkeesta tekee ainutlaatuisen sen toteuttaminen elinkaarimallilla. Tällä tähdätään kustannustehokkaaseen palvelutilaratkaisuun.

Kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutetun tarjouskierroksen jälkeen hankkeen toteuttajaksi valittiin YIT Rakennus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n muodostama konsortio, joka vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta sekä rakennusten yllä- ja kunnossapidosta vuoteen 2033 asti.

”Päädyimme elinkaarimalliin, koska hankekoko oli riittävän suuri. Lisäksi meillä oli sellaiset hankeolosuhteet sekä tontti, jotka mahdollistavat elinkaarimallille ominaisten tavoitteiden ja ratkaisujen kilpailuttamisen. Halusimme myös kokeilla uudenlaista hankintamallia”, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lepo Jyväskylän kaupungilta.

Perinteisessä talonrakennushankkeessa kaupunki kilpailuttaa urakat ja tekee kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, huollosta ja siivouksesta useita kymmeniä, ellei satoja, erillisiä sopimuksia.
Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa kohteen käytettävyydestä. Kaupunki maksaa palveluntuottajalle vuotuista palvelumaksua ja palveluntuottaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi muun muassa tilojen ja pihojen sekä varusteiden kunnon säilymisestä, sisäilman laadusta, teknisten järjestelmien ja palveluiden toimivuudesta ja energiakustannuksista koko sopimuskauden ajan.

Monikäyttöisyys ja energiatehokkuus keskiössä

Lepon mukaan tarjouksen antajia motivoitiin tarjouksensa innovointiin hankintaprosessin aikana useilla eri keinoilla. Hankkeen esittelyaineistoissa tuotiin selkeästi esille tavoite löytää uusia innovaatioita ja elinkaariratkaisuja opetuksen ja päiväkodin toimintaympäristöön, ja nämä otettiin huomioon tarjousten arvioinnissa.

Elinkaarimallilla varmistetaan, että Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen rakennukset ovat energiatehokkaita ja niiden energiankulutus säilyy sovitulla tavoitetasolla. Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon myös tilojen oheis- ja iltakäyttö sekä piha-alueiden toiminnallisuus. Monikäyttöisellä uudisrakennuksella täysimittaisine liikuntahallitiloineen odotetaan olevan piristävä vaikutus myös koko Huhtasuon alueen kehitykseen ja kaupunkikuvaan.

”Hankintamme oli jo itsessään innovatiivinen, jolla hieman ravistelimme perinteisiä hankintamuotoja. Haimme sellaisia elementtejä, joita tässä valtakunnassa ei rakennushankkeissa ole ennen sovellettu. Satsasimme esimerkiksi erittäin paljon tilojen käytettävyys- ja olosuhdevaatimusten määrittelemiseen ja tarjoajia pyydettiin esittämään tapa olosuhteiden seurantaan ja raportointiin”, Lepo kertoo.

Lepo uskoo, että uudet tulevat elinkaarihankkeet muotoutuvat valtakunnallisesti standardisoidummiksi sitä myötä, kun niissä voidaan hyödyntää aiemmin toteutettujen vastaavien projektien hyviä käytäntöjä.
”Tämä tarkoittaa, ettei elinkaarihankkeiden läpivienti vaadi enää niin paljon taloudellisia ja henkilöstöresursseja kuin esimerkiksi meidän hankkeessa.”

Huhtasuon päiväkodin ja erityiskoulun rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2012 ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2013. Yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa syksyllä 2013 ja se valmistuu kesällä 2015.

Lisätietoja

Mikko Lepo
kiinteistökehityspäällikkö
Jyväskylän kaupunki
puh. (014) 266 8243
mikko.lepo (at) jkl.fi

http://www.jkl.fi/tilapalvelu/huhtasuo