Helsingin yliopisto: Soluterapia tehostamaan kudosvaurioiden hoitoa

Soluterapia luo uusia mahdollisuuksia kudosvaurioiden hoitoon. Helsingin yliopiston koordinoimassa RAM (Regenerative Active Matrix) -tutkimushankkeessa kehitettiin haavanhoitotuote, joka edistää vaikeiden ihovaurioiden hoitoa. Samalla löydettiin myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja uusia sovelluskohteita.

Solukudoksen uusiutumista voidaan edistää yhdisteillä, joita vapautuu kuolleista kudossoluista. RAM-projektin tavoitteena oli hyödyntää tätä ilmiötä kehittämällä haavojen hoitoon aktiivinen tuote, jossa ihosoluista vapautuvat yhdisteet stimuloisivat haavaa paranemaan tehokkaammin.

"Tavoitteenamme oli tehostaa nykyisiä hoitomuotoja etenkin palovammojen ja kroonisten ihovaurioiden, kuten diabeteshaavojen hoidossa", kerto

o projektin koordinaattori, dosentti Esko Kankuri Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitokselta.

"Haavanhoitotuotteella edistettiin palovammojen hoidossa tehtävien ihonsiirteiden toimintaa sekä maksimoitiin ihon paranemista. Kroonisten haavojen hoidossa selvitettiin puolestaan menetelmän sopivuutta painehoidon yhteyteen."

Yhdistelmä solubiologista ja kliinistä osaamista

RAM-projekti toteutettiin yhteistyöhankkeena, jossa yhdistettiin solubiologista ja kliinistä osaamista. Helsingin yliopiston projektipartnerina hankkeessa oli Tampereen yliopiston solu- ja kudosteknologiakeskus Regea. Palovammojen hoidossa yhteistyötä tehtiin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Töölön Palovammakeskuksen kanssa, ja kroonisten haavojen hoidossa Satakunnan keskussairaalan kanssa. Lisäksi verkostoon kuului niin yrityksiä kuin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

"Olimme erittäin onnekkaita, sillä mukaan lähti alusta alkaen hyviä yhteistyökumppaneita. Hankkeen aikana verkosto on laajentunut: olemme löytäneet mahdollisia rahoittajia, sekä tunnistaneet asiakaskuntaa, jonka varaan voimme tukeutua esimerkiksi tuotteiden testaamiseksi. Uusi yhteistyökumppanimme on SPR:n veripalvelun solutuotantokeskus", Kankuri kertoo.

Haasteena hoitomuodon luokittelu

Tutkimushankkeen suurimmaksi haasteeksi nousi alaa koskeva luokittelu, joka oli epäselvää niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Projektissa kehitettävät tuotteet saatettiin katsoa joko soluterapiaksi tai lääkkeeksi, ja luokituksesta riippuen tuotetta koskeva säännöstely sekä tarvittavan rahoituksen laajuus vaihtelivat.

"Projektin jatkoajalla ratkesi, että tehokkain hankkeessa kehitetty hoitomuoto katsottiin lääkkeeksi. Vaihtoehtoiset hoitomuodot puolestaan luokiteltiin soluterapiaksi, joten siirsimme tutkimuksen fokuksen niihin."

"Nyt tiedämme, mihin kategoriaan kehittämämme eri terapiat kuuluvat ja kuinka niitä tulee valvoa. Jatkokehityksessä pyrimme saamaan soluterapiaksi luokiteltavien hoitomuotojen tehon mahdollisimman hyväksi."

Kohti kaupallista ja kliinistä hyödyntämistä

Hankkeessa kehitettyjä hoitomuotoja pyritään nyt kaupallistamaan sekä tuomaan kliiniseen käyttöön mahdollisimman pian. Laboratorio- ja diagnostiikkakäyttöön kehitettyjen soluterapiamuotojen kaupallistaminen on käynnistetty yhteistyössä Spinverse Oy:n kanssa. Lainsäädännöllisesti soluterapiamuotojen kaupallistaminen on yksinkertaisempaa kuin lääkkeeksi luokiteltujen hoitomuotojen käyttöönotto, joka edellyttää vielä jatkokeskusteluja viranomaisten kanssa sekä luokitusten ja prosessien tarkentamista.

Seuraavat sovellukset sydänsairauksien hoidossa

Vaikka RAM-projekti keskittyi vahvasti ihovaurioiden hoitoon, heti alusta saakka tavoitteena oli löytää hoitomuodolle sovelluskohteita myös muiden elinten hoidossa. RAM-projektin aikana käynnistyikin erillinen, japanilaisen Osakan yliopiston kanssa toteutettava ENHANCE-SEED-projekti, jossa selvitetään tuotteen soveltuvuutta sydänlihaksen ja etenkin sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Tekes rahoittaa myös ENHANCE-SEED-projektia, joka on edennyt laboratoriotuotteiden arviointivaiheeseen. Projektissa pyritään nyt kokeellisin keinoin osoittamaan hoitomuodon teho ja turvallisuus sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Lisätietoja

Esko Kankuri
dosentti
Helsingin yliopisto Biolääketieteen laitos
puh. 040 7037 338
esko.kankuri(at)helsinki.fi

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy
Kuva: Tekes