Helsingin kaupunki: Uusi malli hyvinvointipalvelujen kehittämiseen

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ja kehitysyhtiö Forum Viriumin Idealinko-projektin tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli hyvinvointipalvelujen kehittämiseen vuorovaikutuksessa kaupungin työntekijöiden, asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Idealingossa kannustettiin ihmisiä ideoimaan konkreettisia tapoja parantaa jokapäiväisiä hyvinvointipalveluita, työtapojaan tai työympäristöään. Tekes toimi hankkeessa osarahoittajana.

Helsingin terveyskeskuksen laatupäällikkö Jouko Ranta ja Minna Torppa digitaalisia palveluja kehittävästä Forum Viriumista olivat hankkeessa projektipäällikköinä. Ranta näkee, että aidosti avoimen, yhteisen kehittämisen perusidea on Suomessa vielä ajatuksena vieras.

- Innovointi on uudenlainen näkökulma tuottavuuden parantamiseen. Se, että ollaan ratkaisemassa jotain asiaa asian näkökulmasta eikä tuottajan näkökulmasta, on uusi. Kehittämistyö on nykyisellään organisaatio- ja viranomaislähtöistä, Ranta toteaa.

Idealinko-projekti toteutettiin osana Helsingin kaupungin Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa. Uuden innovaatioprosessin kehittämisen lisäksi haettiin vähintään yhtä konkreettista innovaatiota, joka parantaisi ihmisten arkea. Kokeilu toteutettiin Herttoniemen, Herttoniemenrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon alueella yhdessä asukkaiden ja Helsingin kaupungin työntekijöiden kanssa.

Tavoitteet saavutettiin. Kotihoidon henkilöstön kanssa luotiin ratkaisuja, joilla autetaan työn sujumista arjessa. Roihuvuoressa asukkaat ideoivat terveyskeskukseen info-tv:n ja ihmiset innostuivat itse perustamaan asukastaloa alueelle.

Projektin tärkeintä antia oli kuitenkin sen ajatuksen testaaminen ja mallintaminen, että ihmisten hyvinvointia parantavia asioita voidaan ideoida yhdessä käyttäjä-, asiakas- ja työntekijälähtöisesti yli perinteisten sektorirajojen.

Yhteinen kehittäminen vaatii vuorovaikutusta ja vastuutahon

Idealinkoa varten kehitettiin oma verkkopalvelu, joka oli tarkoitettu ideoiden jakamiseen, keskusteluun ja jatkojalostamiseen. Nettisovellus ei yksinään riitä.

- Ihmisten kommunikointi ja prosessin hallinta vaativat paljon töitä, Ranta muistuttaa.

- Työkaluhan on vain väline, jolla saadaan prosessi näkyväksi ja miten yhteisö voidaan pitää mukana koko ajan. Minua kiinnostaa, miten yhteisö tai yhteisöt voivat yhdessä ratkaista asioita - se voima, mitä tällaisella prosessilla voidaan saada, Minna Torppa sanoo.

Ranta muistuttaa, että uusi innovaatioprosessi ei johda toivottuihin tuloksiin, jos sitä ei ole kytketty toiminnan rakenteisiin. Kehityskohteen johtamisnäkökulmasta pitää olla joku, joka selkeästi vastaa toiminnasta.

- Esimerkiksi info-tv Herttoniemen terveysasemalla ja kotihoidon kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä siinä mielessä, että kun ovat molemmat terveyskeskuksen vastuulla, niin omistajuus on selvä, ja voimme ne toteuttaa.

Projektin tuloksia päätyi suoraan myös jatkokäyttöön: Minna Torppa vetää parhaillaan koulumaailmaan sijoittuvaa projektia, jossa on tarkoitus hyödyntää Idealinko-hankkeen konseptia.

Teksti: Hanna-Maija Kause
Kuva: Shutterstock