Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto: Innovaatioita palvelutuotantoon

Enemmän laatua, kumppanuutta, palvelurakennemuutoksilla saavutettuja säästöjä ja mahdollisuus tuottaa palveluja useammalle ihmiselle entisin kustannuksin. Julkisten palvelujen kehittäminen sai ilmaa siipien alle Helsingin sosiaalivirastossa kaupungin, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tekesin yhteisprojektissa.

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto lähti vuoden 2010 keväällä toteuttamaan projektia, jonka tavoitteena oli parantaa sosiaalipalveluiden tuottavuutta ja uudistaa palvelurakenteita. Keskeisenä välineenä oli hankintaprosessin kehittäminen. Pilottikohteiksi valikoituivat vammaistyö ja päihdehoitopalvelut.

Vaikka lopulliset tulokset nähdään vasta juuri alkaneen sopimuskauden aikana, johdon laskentatoimen asiantuntija Tapio Melander sosiaalivirastosta pitää jo nyt selvänä, että tuottavuus paranee.

”Vammaistyön kohdalla saimme samalla hintatasolla selkeästi korkeampaa laatutasoa. Päihdepuolella siirryttiin monituottajamalliin ja palvelun sisältö muuttui enemmän avopalveluksi. Palvelurakennemuutoksella kustannukset kevenevät, ja vapautuvat resurssit voidaan käyttää laajenevan asiakaskunnan peittämiseen. Jos näin ei olisi, jonot saattaisivat kasvaa”, Melander kertoo.

Monituottajamalli oli uusi innovaatio, joka kehitettiin päihdehoitoon. Palveluntuottajat tuottavat kokonaisuuteen integroituja palveluja ja takaavat, että myös varsinaisen kilpailutuksen ulkopuolella oleviin, asiakkaan kannalta olennaisiin oheispalveluihin on toimivat yhteydet. Verkostoituminen ja alihankintamahdollisuus ovat uusia aluevaltauksia sosiaalipalvelujen tuottamisessa.

Vuoropuhelua hankintoihin

Hankkeen kautta lähdettiin hakemaan kunnille uutta roolia sosiaalipalvelujen toimittajaverkoston resurssien koordinoijana ja kehittäjänä. Olennaista oli alusta alkaen voimakas vuoropuhelu.

Vuoropuhelua käytiin loppukäyttäjien kanssa sen kartoittamiseksi, mitä palvelukuvauksissa tulisi olla. Sitä käytiin palvelutuottajien kanssa seminaareissa, joissa innovoitiin tulevien hankintasopimusten sisältöjä. Neuvotteluvaiheessa tavattiin ehdolla olevia palveluntuottajia vähintään kerran. Vuoropuhelu jatkuu vielä sopimuskauden aikanakin.

”Tällä alalla valtaosa kilpailutuksista on tehty tähän asti avoimina kilpailutuksina, eli pelkästään paperilla. On pyydetty tarjoukset, saatu tarjoukset, mutta ei ole puhuttu”, Melander sanoo.

Uutta olivat myös sopimuskannusteet. Melander painottaa, että ratkaisuja ei tehdä pelkästään hinnan perusteella, vaan laadulla on sisäänrakennetusti hyvin vahva rooli uudistetussa hankintaprosessissa.

Tekes tuonut projektinhallintaa ja näkyvyyttä

Tekes antoi asiantuntemustaan projektisuunnitelmaan, toimi osarahoittajana sekä toi näkemyksiään esiin ohjausryhmässä. Melander pitää hyvänä myös näkyvyyttä, jota Tekes on tuonut projektille siinä vaiheessa, kun tuloksia on tullut.

Tuottavuuden ja palvelurakenteiden kehittäminen ei jää vain yksittäiseksi projektiksi, vaan sen myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä aletaan soveltaa sosiaalivirastossa – ja mahdollisesti jatkossa muuallakin – pysyvästi.

Lisätietoja

Tapio Melander
johdon laskentatoimen asiantuntija
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
tapio.melander[at]hel.fi

Teksti: Hanna-Maija Kause
Kuva: Stockphoto