Graphic Concrete: Graafinen betoni saa jalansijaa maailmalla

Kansainväliset nimekkäät arkkitehdit toimivat omilla markkinoillaan oven avaajana graafisen betonin käytölle, sillä he ovat oivaltaneet, että sillä saadaan aikaan tyylikästä seinäpintaa kustannustehokkaasti. Graphic Concrete vastaa ratkaisujen toimituksista, joissa konsultoinnilla on merkittävä rooli.

”Graafinen betoni perustuu sisustusarkkitehti Samuli Naamangan ideaan. Menetelmässä luodaan erilaisia kuvioita betonielementin pinnalle hyödyntämällä elementtien valmistusprosessissa jo pitkään käytössä olleita pintahidasteaineita. Ne painetaan painokoneessa kalvolle, joka asetetaan valun aikana muotin pohjalle. Kuvio muodostuu kontrastista, jonka synnyttävät sementti ja kivet, jotka on saatu esille, kun elementin pinta on pesty vuorokauden kovettumisen jälkeen”, kertoo Graphic Concrete Ltd:n toimitusjohtaja Harri Lanning.

Näyttävä pinta kustannustehokkaasti

Graafinen betoni on teollinen tuote, joka sopii laajoihin betonipintoihin. Sillä saadaan tyylikäs ja ympäristöä elävöittävä seinäpinta kustannustehokkaasti.

”Jotta lopputulos olisi mahdollisimman korkeatasoinen ja toimiva, emme myy pelkkää kalvoa, vaan myös konsultoimme tarvittaessa koko rakennusketjua arkkitehdeistä ja betonielementin valmistajista rakennuttajiin.”

”Meillä on vahva jalansija pohjoismaissa ja monissa Euroopan maissa. Yhteensä referenssejä on jo satoja eripuolilla maailmaa. Kansainvälisesti tunnetut arkkitehdit ovat ottaneet graafisen betonin omakseen ja se on auttanut avaamaan ovia uusille markkinoille sekä tuonut meille julkisuutta alan merkittävissä julkaisuissa”, Lanning jatkaa.

Graphic Concrete vastaa ratkaisun myynnistä ja markkinoinnista. Painotekninen osaaminen on myös Suomessa – kalvon painaa alihankintana suomalainen painotalo. Yhtiö omistaa painokoneet ja oikeudet kalvoon ja pintahidastekemikaaliin.

Tekesin kannustus ja sparraus

”Ilman Tekesin rahallista ja henkistä tukea emme olisi tässä, missä nyt olemme. Rahoituksen ohella Tekesin asiantuntijoilla on ollut ratkaiseva rooli kasvuyrityksen käynnistymisessä. Teknologisen osaamisen lisäksi he ovat pystyneet löytämään ratkaisun meidän kulloisiinkin ongelmiin, koska heillä on laajalti kokemusta ja näkemystä vastaavissa tilanteissa olevista yrityksistä. Olemme saaneet myös kannustusta ja sparrausta juuri oikeaan aikaan.”

Lisätietoja

Harri Lanning, Graphic Concrete, puh. 040 505 1516

harri.lanning(at)graphicconcrete.fi

www.graphicconcrete.com

Teksti: Teonsana Oy