Futurice: Viisauden seinä kannustaa jatkuvaan oppimiseen

Tietotekniikan konsulttiyritys Futuricessa uskotaan, että kaikkea työssäoppimista ei voi perustaa sähköisten työkalujen varaan. Tärkeimmät linjaukset ja metodit talletetaan muistilappuina ja pienoisjulisteina toimiston seinille kaikkien nähtäväksi. Yksi tila on varattu projekteissa saaduille opetuksille eli ”viisauden seinäksi”.

”Työssä tarvitaan jatkuvaa kehittymistä. Kokemusten ja oivallusten jakaminen on siinä tärkeässä roolissa. Mahdollisimman läpinäkyvä menetelmä näiden esiintuomiseen tekee ihmisen hyvin tietoiseksi myös omasta edistyksestä. Se motivoi jatkamaan”, toteaa Futuricen henkilöstöjohtaja Hanno Nevanlinna.

Futurice valittiin vuoden 2012 Suomen parhaat työpaikat -kilpailun yleisen sarjan voittajaksi. Vuonna 2000 perustetussa, 150 henkeä työllistävässä yrityksessä uskotaan, että tärkein tie työssä viihtymiseen on jokaisen työntekijän mahdollisuus oppia jatkuvasti. Hyvällä työpaikalla tehdään työtä, josta nautitaan.

Työelämän ja palvelutarjonnan kehitystyötä

Futuricessa toteutettiin Tekesin rahoituksen saanut kehitysprojekti, jossa kehitettiin sekä työorganisaation toimintaa että palvelutarjontaa. Yhdeksän kuukautta kestänyt työ tehtiin palvelusuunnittelusta ja käyttökokemuksesta vastaavassa, 13 hengen tiimissä. Tiimi on Futuricen ”keihäänkärki” uusiin asiakkaisiin, joten siellä tehtävä kehitys heijastuu koko yrityksen toimintaan ja liikevaihdon kasvuun.

”Työmme on sirpaleista ja kokemusten jakaminen on siksi erityisen tärkeää. Aikaa sille on kuitenkin vaikea löytää”, kertoo projektia vetänyt tiiminjohtaja Risto Sarvas, joka siirtyi tehtäväänsä Aalto-yliopiston tutkijanvirasta. 

Käytännössä projektissa tehtiin neljä diplomityötä. Jokaisessa näistä haettiin osaamista siihen, miten omia toimintatapoja ja toisaalta palveluiden tarjontaa voidaan kehittää.

Pohdinnan kohteena oli muun muassa se, milloin tarvitaan perusteellista käyttäjätutkimusta suunnittelun tueksi, milloin taas pärjätään ohjelmistosuunnittelijan yleisen ammattitaidon varassa. Käyttäjien huomiointi raskaiden menetelmien kautta ei yleensä ole tehokkain tapa saada parasta lopputulosta kohtuullisessa ajassa.

Metodit ja vastuuhenkilöt esiin

Näkyvimpiä lopputuloksia kehitystyöstä ovat tiimitilojen seinät. Yhdelle niistä laitetaan esittelyt asiakasprojekteissa käytetyistä metodeista, työkaluista ja keneltä voi kysyä lisää henkilöistä.

”Viisauden seinälle” kiinnitetään päättyneiden projektien loppuyhteenvedossa esiin nousseita ajatuksia. Nämä liittyvät esimerkiksi käyttäjätietoihin tai menetelmiin, joita voidaan hyödyntää jatkossa palveluiden kehittämisessä."

Kolmas seinä on viikkoseinä, jossa näkyy kunkin tiimiläisen viikkosuunnitelma, hänen tunnelmaansa symboloiva kasvopiirros ja kuukausitapaamisessa julkilausuttu kehitystavoite.

”Neljäs on sitten ikkuna merelle”, naurahtaa Risto Sarvas.       
Kehitysprojektin parhaat huomiot on tarkoitus koota julkisesti nähtäville Futuricen verkkosivuille. Kyse ei ole liikesalaisuuksista vaan hyvistä yleistason opeista.

Lisätietoja:

Risto Sarvas
Head of UX and Service Design
Futurice Oy 
puh. 040 1677 499
risto.sarvas(at)futurice.com
www.futurice.com 
 
www.tekes.fi/tyke

Teksti: Maija Hakala
Kuva: Futurice Oy