EUREKA-projekti WiSafeCar: Yhteistoiminnallinen ajaminen lisää liikenneturvaa

WiSafeCar-hankkeessa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään varoittaen kuljettajia mm. kolareista ja sääolosuhteista. Suomalaisten rooli on keskeinen Tekesin rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa.

Cooperative traffic eli yhteistoiminnallinen ajaminen pureutuu liikenneturvallisuuden parantamiseen. Onnettomuusriski esim. lumisella tai jäisellä tienpinnalla on noin nelinkertainen normaaliin verrattuna. WiSafeCar-hankkeessa ajoneuvojen ja liikenteen kommunikaatiojärjestelmä ottaa huomioon sään aiheuttamat vaikeat liikenneolosuhteet Suomessa.

Kuljettaja saa jatkuvasti ajantasaista tietoa säästä, keliolosuhteista ja liikenteen tapahtumista sekä varoituksen välittömästä onnettomuusvaarasta. Ajoneuvot voivat esimerkiksi viestittää omat havaintonsa liikenteestä, keliolosuhteista ja säätilasta taustajärjestelmään, joka analysoi tiedon ja välittää sen muille liikenteessä oleville ajoneuvoille.

Yhteistoiminnallinen ajaminen yleistyy nopeasti ja sen arvioidaan tulevan osaksi päivittäistä elämäämme vuosien 2014–2030 kuluessa. Kehitystyö on vilkasta erityisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Suomalaisten organisaatioiden suunnittelema järjestelmä eroaa muista mm. ajantasaisella tiedolla säästä ja keliolosuhteista.

Hankkeessa on testattu lyhyen kantaman tiedonsiirtotekniikkaa ja matkapuhelinverkkoon pohjautuvaa pitkän kantaman kommunikaatiolinkkiä. Hankkeen tuloksien kaupallinen hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle liikennepalvelujen muodossa ja lisää tuloksia on odotettavissa seuraavien vuosien aikana.

Suomalaiset osapuolet WiSafeCarissa olivat koordinaattori Mobisoft Oy, VTT, Ilmatieteen laitos, Sunit Oy, Taipale Telematics Oy sekä Infotripla Oy. Suomen lisäksi WiSafeCar-hankkeeseen on osallistunut yritys- ja tutkimusorganisaatioita Luxembourgista ja Etelä-Koreasta.

Hanke käynnistyi syksyllä 2009, ja päättyi maaliskuussa 2012. Kokonaisbudjetti oli 5,9 miljoonaa euroa. Tekesin rahoittama WiSafeCar on osa eurooppalaista Celtic-Plus-tietoliikenneklusteria.

www.wisafecar.com

E! 3187 CELTIC - Telecommunication Solutions
CELTIC on EUREKA-klusteri, joka keskittyy tietoliikenneteknologioihin, -järjestelmiin ja -palveluihin. Tavoitteena on edesauttaa Euroopan toimijoita säilyttämään alan teollisuuden johtava kilpailuasema ja mahdollistaa digitaaliaika kaikille Euroopan kansalaisille.
www.celtic-initiative.org/

EUREKA on eurooppalainen verkosto huipputeknologian yrityksille ja tutkimustahoille. Suomessa projektirahoitus haetaan Tekesistä. Suomen CELTIC-klusterin yhteyshenkilöt ovat teknologia-asiantuntijat Hannu Nurmi ja Tiina Nurmi, etunimi.sukunimi(at)tekes.fi.
www.eureka.be
www.tekes.fi/eureka

Kaj Nordgren