EMC Emator: Putkistoremontin uusi alku

Korjausrakentamiseen erikoistunut EMC Emator Oy tarjoaa kokonaisvaltaista linjasaneerausta sekä peruskorjausta muun muassa vesivahinkoihin. Yritys on kehittänyt asukaslähtöisen kokonaisvaltaisen urakointimenetelmän, jossa urakoitsija ottaa kokonaisvastuun rakentamisesta. ALKU-KVR-menetelmässä Emator sisällyttää tarjoukseen kaikki suunnitelmat. Tämä helpottaa ja nopeuttaa taloyhtiön putkiremontin käynnistämistä ja toteuttamista, sillä sen tarvitsee etsiä urakkaan vain ulkopuolinen valvoja.

Linjasaneeraus eli tuttavallisemmin putkiremontti aiheuttaa monille taloyhtiöille harmaita hiuksia. Linjasaneerauksessa uusitaan päällekkäisten kiinteistöjen putkistot linjoittain. Useimmiten se ei kuitenkaan ole pelkkää putkien uusimista, sillä yleensä samassa yhteydessä remontoidaan myös kylpyhuoneet ja keittiöt.

”Normaali menetelmä tarjouspyynnöissä on, että urakoitsijat saavat valmiit suunnitelmat, joiden perusteella urakkahinta lasketaan. KVR-menetelmässä eli kokonaisvastuurakentamisessa suunnitelmia ei ole, vaan tilaaja ainoastaan pisteyttää hankkeen”, selventää toimialajohtaja Juha Silovaara Ematorista.

”ALKU-KVR-menetelmässä asuntokohtaiset toiveet on helpompi ottaa huomioon ja se mahdollistaa myös uudet tuotekokonaisuudet ja LVIS-elementit”, toteaa Silovaara.

Kaupunkien urakointikulttuureissa eroja

Kaiken kaikkiaan Ematorin Tekesin ALKU-kehityshankkeeseen sisältyivät tehdastuotannon mallinnus linjasaneeraushankkeeseen, esivalmisteiden tuotekehitys sekä urakkatuotannon KVR-mallin pilotointi ja toteutus sekä siihen liittyvä sähköinen hankesuunnitelmapohja taloyhtiöiden käyttöön.

”Koska urakoitsija pääsee KVR-menetelmässä myös suunnittelemaan hankkeen, se voi paremmin hyödyntää teollista tuotantoa ja esivalmisteita. Valmiisiin suunnitelmiin tehdastuotantoa on ollut hankala modifioida”, Silovaara sanoo.

”Toteuttamamme nettipohjainen hankesuunnitelmapohja taas toimii työkaluna taloyhtiöille tarjouspyynnön laadinnassa.”

KVR-menetelmä on lyönyt läpi erityisen hyvin Jyväskylässä, jossa jo yli puolet EMC Ematorin toteuttamista hankkeista tehdään tällä menetelmällä. Silovaara toteaakin tämän myötä koko urakointikulttuurin muuttuneen Jyväskylässä. Muutoksen sysääjänä on ollut suunnittelijoiden puute, joten myös suunnitelmat tarjoavan urakoitsijan kanssa remontit on päästy aloittamaan.

”Helsingissä vastaavasti taloyhtiöt ovat menetelmästä erittäin kiinnostuneita, mutta markkinan tekee hankalaksi se, että meidän kilpailijoilla ei ole valmiuksia tarjota saneerauskohdetta pelkillä lähtötiedoilla. Taloyhtiöt ovat siten kokeneet, että he eivät saa KVR-menetelmällä riittävän laajaa tarjouskilpailua.”

Silovaara korostaakin, että markkinat ja tapa toimia on hyvin erilainen eri kaupungeissa. Nopealla aikataululla muutoksia putkiurakointeihin on vaikea saada, mutta hiljalleen kyllä.

”Olemme konsernitasolla harkitsemassa jälleen uutta palvelukonseptin kehittämiseen liittyvää hanketta, josta keskustelemme Tekesin kanssa. Tekesin mukanaolo tuo kehitysprojekteihin ryhtiä ja väitän, että ilman sitä ei maaliin päästäisi yhtä varmasti.”

Lisätietoja

Juha Silovaara
toimialajohtaja
EMC Emator Oy
puh. 0400 801 272
juha.silovaara(at)emctalotekniikka.fi
www.emator.fi

Teksti: Teonsana