AkkuSer: Alkaliparistot kierrätettävissä entistä tehokkaammin

Alkaliparistojen kemiallinen käsittely huoneenlämmössä nostaa paristojen kierrätystehokkuuden yli 80 prosenttiin.

AkkuSer Oy on kehittänyt alkaliparistojen kemiallista käsittelymenetelmää kemianteollisuudesta saadun palautteen pohjalta. Hanke toteutettiin Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa.

"Sulatus on nykyään ainoa menetelmä, jolla käytöstä poistettuja alkaliparistoja voidaan kierrättää. Korkeiden energiakustannusten ja sulatusprosessin vaarallisuuden takia Euroopan suurimmat alkalisulatot ovat olleet suljettuina kesästä lähtien. Tällä hetkellä alkaliparistoille ei Euroopassa ole riittävästi käsittelykapasiteettia ja nykyisillä ratkaisuilla on vaikeaa toteuttaa EU-direktiivin mukaista kierrätystä, sillä sulatoissa päästään ainoastaan noin 50 prosentin kierrätystehokkuuteen", kertoo AkkuSer Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pudas kehitysprojektin taustoista.

AkkuSer on kerännyt ja kierrättänyt ladattavia akkuja ja paristoja EU-alueelta vuodesta 2006. Kierrätetty Li-ion- ja Li-polymer-tuote toimitetaan jauheena OMG Kokkola Chemicalsin tehtaalle ja Ni-Mh-pohjainen tuote vastaavasti Harjavallan Nikkeli-yksikköön.

"Kehittämällämme kuivamenetelmällä pystymme erottamaan ladattavissa akuissa ja paristoissa olevat hyötymetallit. Ne tunnistetaan alkuaineen mukaan, murskataan ja lajitellaan sekä toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. Näin hyötymetalleja voidaan ohjata muun muassa kemialliseen jatkojalostukseen. Menetelmämme ansiosta akuista ja paristoista päätyy yli 90 prosenttia uusiokäyttöön. Olemme parhaillaan kehittämässä alkaliparistojen kierrätykseen vastaavaa menetelmää, joka nostaa myös alkaliparistojen kierrätystehokkuuden yli 80 prosenttiin."

Pienemmät käsittely- ja investointikustannukset

AkkuSerin kehittämässä menetelmässä alkaliparistojen kemiallinen käsittely tapahtuu huoneenlämmössä, jolloin energiakustannukset ovat murto-osa sulattojen energiakuluista. Toisaalta myös investointikustannukset ovat huomattavasti pienemmät verrattuna sulattoteknologiaan, joka vaatii mittavat alkuinvestoinnit. Kaiken lisäksi kierrätystehokkuus on lähes kaksinkertainen verrattuna perinteiseen sulattomenetelmään.

"Kemiallisen prosessin määritys on aikaa vievää ja kustannukset pk-yritykselle ovat korkeita, sillä alkaliteknologian kehittämisessä haasteet ovat huomattavat. Olemme tutkineet ja kehittäneet menetelmää useita vuosia. Tekesin rahoituksella pystyimme tekemään alkuvaiheen selvitystyön ja kartoittamaan kemiallisia malliratkaisuja. Yhteistyökumppaneina meillä on ollut sekä kemian- että metallialan asiantuntijoita ja tutkijoita. Tutkimustyö jatkuu ja tutkimuskokeiden ja koelaitoksen kautta arvioimme täyden mittakaavan laitoksen olevan käynnissä vuonna 2014."

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jarmo Pudas
AkkuSer Oy
Puh. 050 312 0591
jarmo (at) akkuser.fi

www.akkuser.fi/video

Teksti: Pirjo Rötkönen
Kuva: AkkuSer

Pia Mörk