Tekesin strategia

Tekes on aktiivinen pelinrakentaja, joka vaikuttaa elinkeinoelämän uudistumiseen.

Tekesin tavoitteena on

 • luoda mahdollisuuksia globaaliin kasvuun
 • edistää asiakkaiden uudistumista
 • tukea nousevia liiketoimintaekosysteemejä
 • rakentaa kumppaneiden kanssa huipputason innovaatioympäristö
 • tarjota asiakkaille reitti markkinoille Team Finland -yhteistyössä

Tärkein kohderyhmä ovat kansainvälisiltä markkinoilta uudistavaa kasvua hakevat yritykset, joilla on halu ja kyky menestyä.

Asiakkaiden aloitteisiin perustuva ja valittuihin sisällöllisiin painopisteisiin kohdennettu rahoitus ovat yhtä suuressa roolissa.

Toiminta-ajatus

Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

Arvot

Innostamme uudistumaan

Kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ja rohkaisemme asiakkaitamme uusiin ratkaisuihin ja kasvuun. Olemme helposti lähestyttäviä ja toiminnassamme asiakaslähtöisiä. Meillä on rohkeutta tehdä uudenlaisia avauksia ja opimme epäonnistumisista. Pidämme yllä positiivista työilmapiiriä ja kannustamme toisiamme.

Vaikutamme näkemyksellämme

Teemme valintoja, jotka vaikuttavat ja rakentavat tulevaisuuden Suomea. Muodostamme näkemyksemme yhdessä asiakkaiden kanssa ja maailman huippuosaajia kuunnellen. Viestimme enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Toimimme vastuullisesti

Sijoitamme veronmaksajien rahoja vastuullisesti ja olemme kaikissa toimissamme luotettavia. Emme kannusta asiakkaitamme ottamaan kohtuuttomia riskejä. Hoidamme työmme vastuullisesti loppuun asti.

Tavoitteet

Globaalisti kilpailukykyinen elinkeinoelämä

 • Uudet ja rohkeasti uudistuvat liiketoimintaekosysteemit
 • Edelläkävijäliiketoiminnot ja -yritykset
 • Markkinoille vienti sekä globaali kasvu

Huipputason innovaatioympäristö

 • Maailman tuloksellisin rahoitus- ja asiantuntija-palveluiden kokonaisuus asiakkaiden innovaatiotoiminnalle ja kansainväliselle kasvulle
 • Kansainvälinen huippuosaaminen, verkostot ja toimintatavat yritysten käytössä
 • Ainutlaatuinen julkisten toimijoiden yhteistyö uudistumisen vauhdittajana

Tarjoama

Tekes tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa innovaatiorahoitusta. Rahoitusta on kolmenlaista: lainoja, avustuksia ja rahastosijoituksia.

Rahoitus koostuu

 • kysynnän mukaan ohjautuvasta avoimesta rahoituksesta
 • valittuihin sisällöllisiin painopisteisiin kohdennetusta rahoituksesta

Asiakkaiden aloitteisiin perustuvassa rahoituksessa Tekes painottaa edelläkävijähankkeita, jotka uudistavat rohkeasti liiketoimintaa.

Sisällöllisiin painopisteisiin kohdennettu rahoitus suuntautuu strategisten ohjelmien kautta. Niissä tarjoama koostuu innovaatiotoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä kokonaisuutena tukevasta rahoituksesta, verkottumisalustoista ja palveluista, joita Tekes tarjoaa yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa.

Tekes vahvistaa rahoituksen vaikuttavuutta palveluilla, jotka kehittävät yritysten kyvykkyyksiä ja tukevat kansainvälistä kasvua markkinoille asti.

Tekes Pääomasijoitus Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa alkavan vaiheen yrityksiin.

Painopisteet

Strategian toimintatapa- ja sisältöpainotukset Tekes on määritellyt Suunta-työssä yhdessä Finnveran, Finpron, Sitran Suomen Akatemian ja VTT:n kanssa.

Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat

 • Luonnonvarat ja resurssitehokkuus
 • Digitaalisuus elinkeinojen uudistajana
 • Hyvinvointi ja terveys
 • Uudet liiketoimintaekosysteemit
 • Markkinoille vienti

Digitaalisuus sekä aineettomuus ja arvonluonti vaikuttavat laajasti koko kenttään.

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat elinkeinoelämän rohkeat uudistajat kaiken kokoisissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.

 • Tärkein kohderyhmä kansainvälisiltä markkinoilta uudistavaa kasvua hakevat yritykset, joilla on halu ja kyky menestyä
 • Uudistumista edistävä ja liiketoiminnassa hyödynnettävä tutkimus

Toimintatavat

 • Toimimme aktiivisena pelinrakentajana ja vaikutamme näkemyksellämme elinkeinoelämän uudistumiseen
 • Autamme asiakkaita uudistumaan, kehittämään kilpailukykyään ja pääsemään markkinoille
 • Muodostamme kumppaneidemme kanssa yhteiset painopisteet, selkeät roolitukset ja palvelukokonaisuudet
 • Osallistumme uusien liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen
 • Käynnistämme yhteisohjelmia ja -kampanjoita ja ketteriä ohjelmamuotoja
 • Painotamme kokeiluja ja pilotointia
 • Hyödynnämme kansainvälisiä verkostoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
 • Kannustamme kaikkia jatkuvaan uudistumiseen

Kansainvälinen toiminta

 • Entistä vahvempi painotus pk-yritysten kansainvälisessä kasvussa
 • Team Finland -yhteistyön vahvistaminen
 • Laaja vaikuttaminen EU:n innovaatiopolitiikkaan

Tekesin oman verkoston pääkohteina innovaatiotoiminnan edelläkävijämaat tai -alueet, joilla on

 • johtava tai nouseva asema innovaatiotoiminnan veturina
 • teknologian, osaamisen ja liiketoimintamallien kehittäjänä
 • tärkeä asema Suomen kumppanina ja markkinana

Tekes tekee yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa keskeisillä kasvumarkkinoilla ja muilla Suomelle keskeisillä markkinoilla.