Valtuuskunta

Tekesin valtuuskunnan tehtävänä on seurata Tekesin toimintaa ja edistää Tekesin ja elinkeinoelämän, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä.

Valtuuskunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2016 – 31.12.2019:

Puheenjohtaja:
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen (23.8.2017 saakka)
Osastopäällikkö Ilona Lundström (24.8.2017 alkaen)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio
STTK ry

Elinkeinoasioiden asiantuntija Pia Björkbacka
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Johtaja Annakaisa Iivari
Sosiaali- ja terveysministeriö

ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen
Valtiovarainministeriö

Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen
Palkansaajien tutkimuslaitos

Opetusneuvos Petteri Kauppinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Asiantuntija Jari Konttinen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tutkimusjohtaja Heli Koski
ETLA

Osastopäällikkö Juha S. Niemelä
Maa- ja metsätalousministeriö

Maakuntajohtaja Jari Parkkonen
Päijät-Hämeen Liitto

Vararehtori Tuija Pulkkinen
Suomen yliopistot UNIFI ry

Rehtori Petri Raivo
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala
Liikenne- ja viestintäministeriö

Puheenjohtaja Jukka Rantanen
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Riitta Raesmaa
Ohjelmistoyrittäjät ry

Ryhmäpäällikkö Juha Saarnio
Teknologiateollisuus

Toimitusjohtaja Pia Santavirta
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry

Päällikkö Tapio Siik
Aalto Center for Entrepreneurship

Taloustoimittaja Tytti Sulander
Taloustoimittajat ry

Erikoistutkija Saara Tamminen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen
Suomen Yrittäjät

Toimitusjohtaja Riitta Varpe
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Lakimies Vesa Vuorenkoski
AKAVA ry

Valtuuskunnan sihteerinä toimii markkinointi- ja viestintäjohtaja Tomi Korhonen Tekesistä.