Tekesin johtoTekesiä johtaa pääjohtajan vetämänä kuuden vastuualueen johtajasta sekä innovaatiopolitiikasta ja markkinoinnista ja viestinnästä vastaavista johtajista koostuva johtoryhmä.

Tekesin yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista päättää johtokunta. Lisäksi johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä hankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 3 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto nimittää Tekesin johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoryhmä

kuva johtoryhmästä

Vastuualueiden johtajat raportoivat pääjohtajalle. Johtajat on valittu kolmen vuoden määräajaksi vuoden 2018 loppuun.

Johtokunta 1.7.2017 - 30.6.2020

Puheenjohtaja:
Hallitusammattilainen Pertti Korhonen

Varapuheenjohtaja:
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen
Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Partner Timo Ahopelto
Lifeline Ventures Oy

Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi
Finnvera Oyj

Ylijohtaja Leena Vestala
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala
AhoGroup Oy

Alivaltiosihteeri Markku Keinänen
Ulkoasiainministeriö