Tekesin johtoTekesiä johtaa pääjohtajan vetämänä kuuden vastuualueen johtajasta sekä innovaatiopolitiikasta ja markkinoinnista ja viestinnästä vastaavista johtajista koostuva johtoryhmä.

Tekesin yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista päättää johtokunta. Lisäksi johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä hankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 3 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto nimittää Tekesin johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoryhmä

kuva johtoryhmästä

Vastuualueiden johtajat raportoivat pääjohtajalle. Johtajat on valittu kolmen vuoden määräajaksi vuoden 2018 loppuun.

Johtokunta 1.7.2014 - 30.6.2017

Puheenjohtaja:
T&K- ja teknologiajohtaja Heidi Fagerholm
Kemira Oyj

Varapuheenjohtaja:
Ylijohtaja Taina Susiluoto (1.7.2014-28.2.2017)
Hallitusneuvos Elise Pekkala (1.3.-30.6.2017)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Professori Liisa Välikangas
Aalto-yliopisto

Toimitusjohtaja Eero Pekkola
Oilon Oy

Tutkimusjohtaja Aki Kangasharju
Nordea Finland

Johtaja Juha Ala-Mursula
Business Oulu

Partner Timo Ahopelto
Lifeline Ventures Oy