Arvot ja eettiset linjaukset

Arvot

Innostamme uudistumaan

Kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ja rohkaisemme asiakkaitamme uusiin ratkaisuihin ja kasvuun. Olemme helposti lähestyttäviä ja toiminnassamme asiakaslähtöisiä. Meillä on rohkeutta tehdä uudenlaisia avauksia ja opimme epäonnistumisista. Pidämme yllä positiivista työilmapiiriä ja kannustamme toisiamme.

Vaikutamme näkemyksellämme

Teemme valintoja, jotka vaikuttavat ja rakentavat tulevaisuuden Suomea. Muodostamme näkemyksemme yhdessä asiakkaiden kanssa ja maailman huippuosaajia kuunnellen. Viestimme enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Toimimme vastuullisesti

Sijoitamme veronmaksajien rahoja vastuullisesti ja olemme kaikissa toimissamme luotettavia. Emme kannusta asiakkaitamme ottamaan kohtuuttomia riskejä. Hoidamme työmme vastuullisesti loppuun asti.

Eettiset linjaukset

Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta luo puitteet Tekesin toimintakulttuurille ja henkilöstön toimintatavoille. Tekesin eettiset linjaukset perustuvat Tekesin arvoihin, lainsäädäntöön ja hyvään hallintotapaan. Tekes toimii valtion viranomaisena vastuullisesti ja sen toiminta perustuu laajaan luottamukseen.

Tekesin eettiset linjaukset otettiin käyttöön kesällä 2011. Linjaukset ovat Tekesin hallituksen hyväksymät. Tekesin eettisten linjausten noudattamiseen liittyvistä huomioista tai Tekesin myöntämään rahoitukseen liittyvistä väärinkäytösepäilystä on mahdollista raportoida sisäiselle tarkastukselle. Tekes käsittelee viipymättä palautteen eettisten linjausten noudattamisesta.

Palaute eettisistä linjauksista ja väärinkäytösepäilyistä

Tekesin eettisten linjausten noudattamiseen liittyvistä huomioista tai Tekesin myöntämään rahoitukseen liittyvistä väärinkäytösepäilystä on mahdollista antaa palautetta sisäiselle tarkastukselle jäljempänä mainittujen kanavien kautta. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti ja selvitetään yhtenäisten menettelyjen mukaisesti.

Palautteet asiat voivat liittyä esimerkiksi väärinkäytösepäilyihin Tekesin rahoittamissa projekteissa, eturistiriitoihin tai muuhun Tekesin toimintaan liittyvään asiaan. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä. Myös Tekesin työntekijät voivat antaa palautetta tämän kanavan kautta.

Ilmoituksen voi jättää seuraavilla tavoilla:

  • Lähettämällä viestin sisäisen tarkastuksen sähköpostiosoitteeseen sisainentarkastus@tekes.fi
  • Lähettämällä ilmoituksen kirjeitse osoitteeseen
    Tekes
    Sisäinen tarkastus
    PL 69
    00100 Helsinki

Ilmoita ja selitä asiasi riittävän yksityiskohtaisesti selvityksen helpottamiseksi.
Jos haluat vastauksen viestiisi, ilmoita nimesi ja täydet yhteystietosi.