Meillä töissä

Rekrytointimme

Rekrytointimme on onnistunut silloin, kun Tekes on saanut osaavan ja motivoituneen työntekijän ja työ Tekesissä vastaa hakijan odotuksia. Panostamme rekrytointiprosessimme sujuvuuteen ja rekrytoinnin osuvuuteen. Haastattelujen lisäksi käytämme päätöksen tukena soveltuvuusarviointia. Kaikissa vaiheissa pidämme hakijat ajan tasalla prosessin etenemisestä. Rekrytointiin liittyy kiinteästi myös hyvä perehdytys, jonka avulla varmistamme uuden henkilön sujuvan aloituksen joukossamme. Meillä on 4 kuukauden koeaika.

Näet avoimet työpaikkamme alla sekä valtiolle.fi-sivustolla. Käytämme usein myös muita sähköisiä medioita.

Rekrytoinnin yhteyshenkilö:
Pilvi Määttänen puh. 029 50 55503, pilvi.maattanen@tekes.fi

Avoimet tehtävät

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia tehtäviä.

 

 

Avoimet hakemukset

Avoimia hakemuksia hyödynnämme lähinnä lyhyemmissä määräaikaisissa tehtävissä.  Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet avaamme pääsääntöisesti julkiseen hakuun. Voit jättää avoimen hakemuksen osoitteessa www.valtiolle.fi

Valtiolle.fi

Avoimet kesätyö- ja harjoittelupaikat

Harjoittelu Tekesissä tarjoaa todellisen näköalapaikan innovaatioympäristöön ja kiinnostavia tehtäviä innostuneessa ilmapiirissä. Panostamme siihen, että tehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haastavia sekä huolehdimme perehdytyksestä. Tehtävät ovat tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille (yli 70 % opinnoista suoritettuna).

Mahdolliset lopputyöpaikat tarjoamme pääsääntöisesti Tekesissä harjoittelussa olleille opiskelijoille; muille emme valitettavasti pysty tarjoamaan paikkoja.

 

Video: CIMO-harjoittelija Hannamari Lakkala kertoo

Video: Kesätyöntekijät kertovat

Meillä viihdytään

Tekes on näköalapaikka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Jokapäiväinen työ tarjoaa hyvät mahdollisuudet asiantuntemuksen kehittämiseen ja jakamiseen. Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen mm. koulutuksen ja tehtäväkierron keinoin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä yli yksikkö- ja tiimirajojen, mikä tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta sekä jakaa yhdessä näkemyksiä.

Huolehdimme siitä, että henkilöstöllämme on hyvät mahdollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Liukuvan työajan järjestelmä ja mahdollisuus etätyöhön tarjoaa joustoa työntekoon. Tuemme henkilöstön hyvinvointia mm. kulttuuri- ja liikuntakerhojen, liikuntaseteleiden ja muun virkistystoiminnan avulla.

Yli puolet henkilöstöstämme on ollut töissä Tekesissä yli 10 vuotta.

79 % tekesläisistä on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Organisaatiokulttuurimme

Organisaatiokulttuurissamme painottuu avoimuus, vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen. Kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ja rohkaisemme asiakkaitamme sekä työkavereitamme uusiin ratkaisuihin.  Autamme toisiamme ja asiakkaitamme onnistumaan. 

Yhteiset arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Olemme vastuullisia verovarojen sijoittajia ja toiminnassamme luotettavia.

Tekes on asiantuntijaorganisaatio, joka luottaa henkilöstönsä asiantuntemukseen ja arvostaa sitä.

Henkilöstötilinpäätös on katsaus viime vuoteen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Viime vuodenhenkilöstöjohtamisen punaisena lankana on ollut asiakaskeskeisyyden lisäksi  jatkuvan kehittämisen teema. Olemme valmistelleet vuoden 2016 uuden organisaation yhdessä henkilöstön kanssa parannuskohdat tunnistaen. Toimintaympäristön muuttuessa olemme tuoreuttaneet strategiaamme osallistavasti. Henkilöstötilinpäätöksestä löytyy kiinnostavia henkilöstöä koskevia tunnuslukuja.

Excellence Finland logo

Merkityksellinen työ motivoi

Toiminnallamme edistämme elinkeinoelämän uudistumista, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Asiantuntijamme tapaavat työssään jatkuvasti innovatiivisia asiakkaita.  Työ asiakkaiden parissa on kiinnostavaa ja vaihtelevaa.  Enemmistö tekesläisistä työskentelee asiakasrajapinnassa.   Lisäksi meillä on monipuolisia tehtäviä mm. viestinnän, talouden  ja hallinnon tehtävissä.

Organisaatiomme on matala, mutta tarjoaa mahdollisuuksia asiantuntijauralla etenemiseen ja kehittymiseen joko omassa tehtävässä tai kokonaan uudenlaisessa asiantuntijaroolissa tai osaamisalueella.