Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön – ProACT-tutkimusohjelma 2001–2005 5/2006

27.2.2006
ProACT-ohjelmalla pyrittiin aikaansaamaan innovaatiotukimuksen kentässä uudenlaista tutkimuskulttuuria, mihin kuului monitieteellisyyden korostaminen, verkostoituminen ja kansainvälistyminen. ProACT keräsi kokoon aidosti monitieteellisen tutkijajoukon. Koska ohjelma rakennettiin kattamaan teknologiapolitiikan ja innovaatiotutkimuksen kenttää varsin kattavasti, monitieteellinen lähestymistapa mahdollisti rikkaan kuvan innovaatioiden vaikutuksista yhteiskunnallisisessa muutoksessa. 137 s.

Lataa tiedosto